Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Cho A = 38abc và B = abc + 3805, so sánh A và B:

Quảng cáo

 A. Không thể so sánh được

 B. A > B

 C. A < B

 D. A = B

Câu 2: Số nào được đọc là: Bảy mươi nghìn tám trăm

 A. 70080

 B. 70800

 C. 70008

 D. 78000

Câu 3: Số lẻ liền sau số 38905 là:

 A. 38906

 B. 38903

 C. 38904

 D. 38907

Câu 4: Tính 234cm2 – 18 cm2 = ?

 A. 216cm2

 B. 216cm

 C. 216m2

 D. 216m

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 5dm2 = ? cm2

 A. 50

 B. 500

 C. 5000

 D. 50000

Câu 6: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 4cm, chiều rộng 2cm. Hỏi diện tích hình chữ nhật bằng:

Quảng cáo

 A. 6cm

 B. 12cm

 C. 8cm

 D. 8cm2

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a, 2364 : 7

b, 9234 + 1286

c, 1865 × 5

d, 1286 – 72

Câu 2: Cho hình chữ nhật ABCD biết AB = 12cm, BC gấp đôi AB. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật ABCD?

Câu 3: Một mảnh đất có hình vẽ như sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Biết ABCD và GDEF là hình chữ nhật, tính diện tích của mảnh đất trên?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Độ dài cạnh BC bằng:

  2 × AB = 2 × 12 = 24 (cm)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

  (AB + BC) × 2 = (12 + 24) × 2 = 72 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

  AB × BC = 12 × 24 = 288 (cm2)

    Đáp số: Chu vi: 72cm; Diện tích: 288cm2

Câu 3: (3 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Vì ABCD là hình chữ nhật nên AB = GC mà GD = EF (Do GDEF là hình chữ nhật)

=> GC + CD = EF => GC + 6 = 12 => GC = 6 cm => AB = 6cm

Diện tích hình chữ nhật ABCG là:

  AB × BC = 6 × 2 = 12 cm2

Diện tích hình chữ nhật GDEF là:

  EF × DE = 12 × 4 = 48 cm2

Diện tích hình ABCDEF là tổng của diện tích hình ABCG và GDEF nên bằng:

  12 + 48 = 60 cm2

    Đáp số: 60cm2

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.