Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án, chọn lọc Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (cả ba sách)

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 cả năm (mỗi bộ sách) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Chân trời sáng tạo

Bài 1. Viết theo mẫu.

Viết số

Đọc số

Viết số thành tổng

47 218

Bốn mươi bảy nghìn hai trăm mười tám

40 000 + 7 000 + 200 + 10 + 8

Tám mươi lăm nghìn sáu trăm hai mươi lăm

70 000 + 6 000 + 200 + 9

58 700

Ba mươi hai nghìn không trăm mười một

90 006

Bài 2. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. >; <; =

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4. Số?

a) Số lớn nhất trong các số 74 238; 73 284; 72 834; 78 324 là ………………

b) Số bé nhất trong các số 58 712; 63 279; 69 008; 57 821 là ………………

Bài 5. Đúng ghi đ, sai ghi s.

a) Các số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 74 258, 74 285, 75 123, 75 321. Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

b) Các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 69 879, 69 789, 68 799, 68 997. Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

................................

................................

................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Kết nối tri thức

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Tổng của 45 000 và 32 0000 là:

A. 77 000

B. 70 000

C. 13 000

D. 12 000

Câu 2. Hiệu của 60 834 và 43 752 là:

A. 27 182

B. 27 082

C. 17 182

D. 17 082

Câu 3. Giá trị của biểu thức 75 582 – 43 281 + 18 439 là:

A. 50 730

B. 50 740

C. 40 740

D. 40 730

Câu 4. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là:

A. 35 681 + 25 136

B. 71 596 – 8 438

C. 41 583 + 8 382

D. 83 584 – 20 637

Câu 5. Hiệu của số lớn nhất có 5 chữ số và số nhỏ nhất có 4 chữ số là:

A. 89 999

B. 98 999

C. 99 899

D. 98 989

................................

................................

................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Cánh diều

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Giảm 684 đi 3 lần ta được:

A. 218

B. 208

C. 282

D. 228

Câu 2. 5 là số dư của phép chia:

A. 845 : 3

B. 4 275 : 7

C. 32 487 : 6

D. 96 566 : 8

Câu 3. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là:

A. 56 472 : 2

B. 100 000 : 5

C. 84 350 : 7

D. 96 246 : 6

Câu 4. Mẹ đưa Hà số tiền (như hình bên) vừa đủ để mua 4 quyển vở. Vậy mỗi quyển vở có giá là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 12 000 đồng

B. 13 000 đồng

C. 14 000 đồng

D. 15 000 đồng

Câu 5. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 88 000

B. 3 000

C. 48 000

D. 5 000

................................

................................

................................

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD
Lưu trữ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (sách cũ)

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên