Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Một hình chữ nhật có chiều dài 2dm, chiều rộng 2cm. Chu vi hình chữ nhật là:

Quảng cáo

 A. 22cm

 B. 44cm

 C. 4cm

 D. 4dm

Câu 2: Số lớn nhất trong các số: 40315, 43015, 43105, 40351 là:

 A. 40315

 B. 43015

 C. 43105

 D. 40351

Câu 3: Số 34805 được đọc là:

 A. Ba mươi tư nghìn tám trăm linh năm

 B. Ba trăm bốn mươi tám nghìn không trăm linh năm

 C. Ba mươi tư nghìn tám trăm năm mươi

 D. Ba mươi tư nghìn không trăm tám lăm

Câu 4: Số lẻ lớn nhất có năm chữ số khác nhau là:

 A. 99999

 B. 98675

 C. 98765

 D. 98567

Câu 5: Cho hình vẽ, chu vi hình chữ nhật ABCD là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Quảng cáo

 A. 10cm    B. 16cm    C. 16cm2    D. 20cm

Câu 6: Diện tích hình chữ nhật ABCD ở câu 5 là:

 A. 10cm

 B. 16cm

 C. 16cm2

 D. 20cm

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a, 7368 – 2415

b, 8679 : 3

c, 6370 + 7431

d, 1284 × 4

Câu 2: Tờ giấy màu xanh có diện tích 300cm2. Tờ giấy màu đỏ có diện tích 86cm2. Hỏi tờ giấy màu xanh lớn hơn tờ giấy màu đỏ bao nhiêu xăng–ti–mét vuông?

Câu 3: Cho hình vẽ

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Biết AMND, MNCB, ABCD là những hình chữ nhật, biết M là trung điểm của AB, AD = 3AM. Tính chu vi và diện tích các hình chữ nhật có trong hình.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

Tờ giấy màu xanh lớn hơn tờ giấy màu đỏ số xăng-ti-mét vuông là:

  300 – 86 = 214 (cm2)

    Đáp số: 214 cm2

Câu 3: (3 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

M là trung điểm của AB nên:

  AB = 2 × AM = 2 × 2 = 4 cm

  AD = 3 × AM = 3 × 2 = 6 cm

  ⇒ AD = MN = BC = 6cm

Chu vi hình chữ nhật AMND bằng:

  (AM + AD) × 2 = (2 + 6) × 2 = 16cm

Chu vi hình chữ nhật MBCN bằng:

  (MB + BC) × 2 = (2 + 6) × 2 = 16cm

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

  (AB + AD) × 2 = (4 + 6) × 2 = 20cm

Diện tích hình chữ nhật AMND bằng:

  AM × AD = 2 × 6 = 12 cm2

Diện tích hình chữ nhật MBCN là:

  MB × BC = 2 × 6 = 12 cm2

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

  AB × AD = 6 × 8 = 48 cm2

    Đáp số:

      CAMND = 16cm, CMBCN = 16cm, CABCD = 20cm

      SAMND = 12cm2, SMBCN = 12cm2, SABCD = 48cm2

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.