Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: 28364 + 32486 = ?

Quảng cáo

 A. 60850

 B. 68500

 C. 68050

 D. 65080

Câu 2: Số nhỏ nhất trong các số sau là:

 A. 13889

 B. 13898

 C. 19398

 D. 13998

Câu 3: Một hình vuông có chu vi 20cm. Tính diện tích hình vuông đó:

 A. 100cm2

 B. 100cm

 C. 25cm2

 D. 25cm

Câu 4: Tìm x: x – 384 = 12689

 A. 17303

 B. 13073

 C. 13703

 D. 17033

Câu 5: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 35786, 35678, 37856, 38756

 A. 35786, 35678, 37856, 38756

 B. 35678, 35786, 37856, 38756

 C. 38756, 37856, 35678, 35786

 D. 35678, 37856, 35786, 38756

Câu 6: Một hình vuông có diện tích 36cm2. Tính chu vi hình vuông:

Quảng cáo

 A. 32cm2

 B. 32cm

 C. 24cm2

 D. 24cm

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Tìm x:

a, 1284 + x = 38642

b, x∶ 4 = 4864

c, x × 3 = 2874

d, (14568 + 23684) – x = 1258

Câu 2: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài gấp đôi chiều rộng và chiều rộng bằng 3cm. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật.

Câu 3: Viết đề bài cho tóm tắt sau và giải bài toán:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tìm x:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm) :

Chiều dài hình chữ nhật là:

  3 × 2 = 6 cm

Chu vi hình chữ nhật là:

  (3 + 6) × 2 = 18 cm

Diện tích hình chữ nhật là:

  3 × 6 = 18 cm2

    Đáp số: Chu vi: 18cm; Diện tích: 18cm2

Câu 3: (3 điểm)

Viết đề bài cho tóm tắt sau và giải bài toán:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Đề bài: Một cửa hàng buổi sáng bán được 23864 quả, buổi chiều bán được gấp 4 lần số quả bán buổi sáng. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu quả?

Giải:

Buổi chiều cửa hàng bán được số quả là

  23864 x 4 = 95456 (quả)

Cả ngày cửa hàng bán được số quả là

  95456 + 23864 = 119320 (quả)

    Đáp số: 119320 quả

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.