Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau là:

Quảng cáo

 A. 12345

 B. 12340

 C. 10234

 D. 12034

Câu 2: Tổng của số nhỏ nhất có năm chữ số và số chẵn lớn nhất có năm chữ số là:

 A. 109999

 B. 109998

 C. 109989

 D. 190998

Câu 3: Tìm x: x – 234 = 15146

 A. 18530

 B. 18350

 C. 13580

 D. 15380

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 4km 4dm = … dm

 A. 4004

 B. 40040

 C. 40400

 D. 40004

Câu 5: Diện tích hình vuông có cạnh bằng 5cm là:

 A. 25cm2

 B. 25cm

 C. 20cm2

 D. 20cm

Câu 6: Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 8 cm, chiều rộng bằng ½ chiều dài. Một hình vuông có cạnh gấp đôi chiều rộng của hình chữ nhật đó. Diện tích hình vuông là:

 A. 32cm2

 B. 64cm

 C. 64cm2

 D. 32cm

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

a, 52379 + 38421

b, 38624 – 1524

c, 29107 + 34693

d, 63780 – 18546

Câu 2: Một quãng đường dài 5km. Đã đổ nhựa được 1254m, thì cấp trên giao đổ thêm quãng đường dài 3km. Hỏi còn cần phải đổ nhựa bao nhiêu mét đường để hoàn thành công việc?

Câu 3: Vẽ hình chữ nhật ABCD có cạnh AD = 2cm, CD = 6cm. Sau đó vẽ hình chữ nhật ABEF sao cho AF = 2 AD, BE = 2 BC. Hỏi hình EFDC là hình gì và tính diện tích các hình ABCD, ABEF, EFDC.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

Đổi 5km = 5000m, 3km = 3000m

Đoạn đường phải đổ dài là:

  5000 + 3000 = 8000 m

Đoạn đường còn cần phải đổ là:

  8000 – 1254 = 6746 m

    Đáp số: 6746m

Câu 3: (3 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

AF = 2 AD => AF = 2 × 6 = 12cm và DF = AD = 6cm

BE = 2 BC => BE = 2 × 6 = 12cm và CE = BC = 6cm

Suy ra EFDC là hình chữ nhật do có CD = EF và DF = CE và góc FDC và góc DCE là góc vuông

Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng:

  AB × AD = 2 × 6 = 12 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật DCEF là:

  DC × DF = 2 × 6 = 12 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật ABEF là :

  AB × AF = 2 × 12 = 24 (cm2)

    Đáp số: SABCD = SDCEF = 12 cm2; SABEF = 24cm2

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.