Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Từ các chữ số 3, 5, 6, 8, 0 số nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau được tạo thành là:

Quảng cáo

 A. 35680

 B. 35608

 C. 35068

 D. 30568

Câu 2: Số nào được đọc là: Ba mươi nghìn bảy trăm linh bốn

 A. 30704

 B. 30740

 C. 37004

 D. 37040

Câu 3: Số chẵn lớn nhất có năm chữ số là:

 A. 10000

 B. 99998

 C. 99988

 D. 98756

Câu 4: Cho A = 5abcd, B = abcd + 5784. Hãy so sánh A và B

 A. A > B

 B. A < B

 C. A = B

 D. Không thể so sánh được

Câu 5: Số chẵn liền trước số 99998 là:

 A. 99998

 B. 99996

 C. 100000

 D. 9996

Câu 6: Cho các chữ số 5, 0, 0, 0, 7. Ta có thể lập được tất cả bao nhiêu số có năm chữ số:

Quảng cáo

 A. 6 số

 B. 7 số

 C. 8 số

 D. 9 số

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Tìm x:

a, x + 1536 = 6924

b, x × 2 = 2826

c, x – 636 = 5618

d, x∶ 3 = 1628

Câu 2: Viết tiếp vào chỗ trống:

a, Viết số: 23050, Đọc số: ……………………………………………………

b, Viết số: …….., Đọc số: Ba mươi tám nghìn không trăm linh năm

c, Viết số: 12447, Đọc số: …………………………………………………….

d, Viết số: ……..., Đọc số: Hai mươi ba nghìn một trăm mười sáu.

Câu 3: Trong một cuộc vận động trồng cây đầu năm, xóm A trồng được 8567 cây, xóm B trồng được nhiều hơn xóm A 280 cây, xóm C trồng được ít hơn nhóm A 360 cây. Hỏi cả ba xóm trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tìm x:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm) : Viết tiếp vào chỗ trống:

a, Viết số: 23050, Đọc số: Hai mươi ba nghìn không trăm năm mươi.

b, Viết số: 38005, Đọc số: Ba mươi tám nghìn không trăm linh năm

c, Viết số: 12447, Đọc số: Mười hai nghìn bốn trăm bốn mươi bảy.

d, Viết số: 23116, Đọc số: Hai mươi ba nghìn một trăm mười sáu.

Câu 3: (3 điểm)

Xóm B trồng được số cây là:

  8657 + 280 = 8937 (cây)

Xóm C trồng được số cây là:

  8657 – 360 = 8297 (cây)

Cả ba xóm trồng được số cây là:

  8657 + 8937 + 8297 = 25891 (cây)

    Đáp số: 25891 cây

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.