Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Thương của hai số là 4852. Nếu số bị chia giảm đi 4 lần và giữ nguyên số chia thì thương mới là:

Quảng cáo

 A. 19048

 B. 1213

 C. 19408

 D. 1412

Câu 2: Tìm x biết: 3 × x = 1578

 A. 4743

 B. 4734

 C. 526

 D. 562

Câu 3: Số dư của phép chia 3786 cho 4 bằng:

 A. 0

 B. 1

 C. 2

 D. 3

Câu 4: Biết 356a7 > 35679, giá trị của a bằng:

 A. 0

 B. 10

 C. 7

 D. 9

Câu 5: Tính: (1246 + 1246 + 1246 + 1246 + 1246 + 1246) : 3

 A. 2492

 B. 2942

 C. 2249

 D. 2294

Câu 6: Thương của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau cho 3 bằng:

Quảng cáo

 A. 3229

 B. 3292

 C. 3333

 D. 3922

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a, 4862 : 2

b, 2896 + 4159

c, 6487 : 3

d, 2469 × 4

Câu 2: Có 1648 gói bánh được chia đều vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh?

Câu 3: Tìm A và B biết:

B là thương của số lẻ lớn nhất có bốn chữ số với 3 và hiệu của A và B bằng 1256

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: (2 điểm):

Mỗi thùng có số gói bánh là:

  1648 : 4 = 412 (gói)

    Đáp số: 412 gói bánh

Câu 3: (3 điểm):

Số lẻ lớn nhất có bốn chữ số là 9999

B là thương của số lẻ lớn nhất có bốn chữ số và 3

Vậy B bằng: 9999 : 3 = 3333

Hiệu của A và B là 1256

Trường hợp 1: A – B = 1256 ⇒ A = 1256 + B = 1256 + 3333 = 4589

Trường hợp 2: B – A = 1256 ⇒ A = B – 1256 = 3333 – 1256 = 2077

Vậy A = 4589 và B = 3333 hoặc A= 2077 và B = 3333

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.