Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tích của hai số là 9573, nếu một thừa số giảm đi 3 lần và thừa số kia giữ nguyên thì tích mới là:

Quảng cáo

 A. 28719

 B. 9311

 C. 3191

 D. 3911

Câu 2: Tìm x: x × 2 = 1846. Hỏi x = ?

 A. 3629

 B. 923

 C. 932

 D. 3692

Câu 3: Một khu vườn có chiều dài là 3524m, chiều rộng bằng ¼ chiều dài. Chu vi của khu vườn bằng

 A. 8018

 B. 8081

 C. 8801

 D. 8810

Câu 4: Số dư của phép chia 1256 cho 5 bằng:

 A. 1

 B. 3

 C. 2

 D. 0

Câu 5: Cho hình vẽ

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Hình bên có số tam giác và tứ giác bằng:

 A. 7 tam giác, 6 tứ giác

 B. 7 tam giác, 7 tứ giác

 C. 7 tam giác, 5 tứ giác

 D. 6 tam giác, 5 tứ giác

Câu 6: Nhìn vào hình vẽ câu 5 cho biết D là trung điểm của đoạn thẳng nào:

 A. AE

 B. BC

 C. AB

 D. AC

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a, 3224 : 4

b, 1516 × 3

c, 2819 : 7

d, 1865 × 6

Quảng cáo

Câu 2: Tìm x:

a, x : 4 = 1568

b, x × 2 = 1784

c, (x + 234) × 2 = 9872

d, (x – 48) : 4 = 5687

Câu 3: Tìm một số có bốn chữ số biết rằng:

Nếu xoá đi chữ số hàng nghìn thì được số mới bằng 1/9 số ban đầu, hiệu của số ban đầu và số mới bằng 3000. Tìm số đó.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 3: (3 điểm)

Gọi số cần tìm là Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án, a > 0 và a,b,c,d là số có một chữ số

Nếu xoá đi chữ số hàng nghìn thì được số mới bằng 1/9 số ban đầu nên

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.