Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 có đáp án (Đề 2)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 có đáp án, chọn lọc Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 | Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 cả năm (mỗi bộ sách) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáoLưu trữ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 (sách cũ)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Khoảng thời gian từ 8 giờ kém 20 đến 8 giờ 40 phút là bao nhiêu phút:

 A. 60 phút

 B. 20 phút

 C. 30 phút

 D. 50 phút

Câu 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng kém chiều dài 8m. Tính chu vi mảnh đất?

 A. 82m

 B. 86m

 C. 84m

 D. 80m

Câu 3: Tìm x biết: 2002 : x = 7. Hỏi x =?

 A. 268

 B. 178

 C. 276

 D. 286

Câu 4: Số 2434 đọc là:

 A. Hai nghìn ba trăm bốn mươi bốn.

 B. Bốn nghìn hai trăm ba mươi bốn.

 C. Hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn.

 D. Bốn trăm ba mươi bốn.

Câu 5: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 7:

 A. 8

 B. 10

 C. 7

 D. 9

Câu 6: Chữ số 5 ở số 45678 thuộc hàng nào?

Quảng cáo

 A. Hàng nghìn

 B. Hàng chục nghìn

 C. Hàng chục

 D. Hàng trăm

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Có một bao đường, nếu lấy ra ¼ số đường trong bao thứ thì được 5kg. Hỏi lấy ra 1/5 số đường trong bao thì được bao nhiêu kg?

Câu 2: Tính giá trị biểu thức:

a) 528 + 216 : 2 × 3 =

b) 12 × 3 + 216 : 2 =

c) 6966 : (3 × 2) =

d) 6546 : 2 – (9 × 2) =

Câu 3: Tìm một số có bốn chữ số biết rằng chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng chục và gấp đôi chữ số hàng nghìn, đồng thời số đó là số lẻ chia hết cho 5.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Quảng cáo

Nếu lấy ra ¼ số đường trong bao thứ nhất thì được 5kg, nên số đường trong bao thứ nhất là:

  5 × 4 = 20 (kg)

Vậy 1/5 số đường trong bao có số kg là:

  20 : 5 = 4 (kg)

    Đáp số: 4kg

Câu 2: (2 điểm) Tính giá trị biểu thức:

a) 528 + 216 : 2 × 3 = 528 + 108 × 3 = 528 + 324 = 852

b) 12 × 3 + 216 : 2 = 36 + 108 = 144

c) 6966 : (3 × 2) = 6966 : 6 = 1161

d) 6546 : 2 – ( 9 × 2) = 3273 – 18 = 3255

Câu 3: (3 điểm)

Gọi số cần tìm là Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án, trong đó a > 0 và a, b, c, d là số có một chữ số

Đây là số chia hết cho 5 nên d = 0, d = 5 mà đây là số lẻ nên d = 5

Chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng chục, nên b = 3c và b là số chia hết cho 3

Suy ra b = 0, b = 3, b = 6, b = 9

Chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng nghìn, nên b = 2a hay a = b/2

+ Nếu b = 0 suy ra a = 0 (loại)

+ Nếu b = 3 suy ra a = 3/2 (loại)

+ Nếu b = 6 suy ra a = 3, c = 2 (chọn)

+ Nếu b = 9 suy ra a = 9/2 (loại)

Vậy a = 3, b = 6, c = 2, d = 5 và số cần tìm là 3625

Đáp số: 3625

Quảng cáo

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3) có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên