Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 có đáp án (Đề 1)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số lớn nhất trong các số: 9784, 9487, 9874, 9847 là:

Quảng cáo

 A. 9784

 B. 9487

 C. 9874

 D. 9847

Câu 2: Số nhỏ nhất trong các số: 4031, 4310, 4301, 4013 là:

 A. 4031

 B. 4013

 C. 4310

 D. 4301

Câu 3: Trong các độ dài 200m, 200dm, 2000cm, 2km độ dài lớn nhất là:

 A. 2km

 B. 200m

 C. 200dm

 D. 2000cm

Câu 4: Tìm x biết: 8462 – x = 762

 A. x = 8700

 B. x = 6700

 C. x = 7600

 D. x = 7700

Câu 5: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống 2m2dm …… 2002mm

 A. >

 B. <

 C. =

 D. không có dấu nào

Câu 6: Tổng 6387 + 7389 = ?

 A. 13676

 B. 13776

 C. 13766

 D. 12776

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Tính nhẩm:

Quảng cáo

Mẫu: 6000 + 500 = 6500

   a, 600 + 3000 =

   b, 300 + 4000 =

   c, 7000 + 70 =

   d, 4000 + 500 =

Câu 2: Đặt tính rồi tính:

 a) 2541 + 4238

 b) 4827 + 2634

 c) 5348 + 936

 d) 805 + 6475

Câu 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 456m vải, buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Quảng cáo

a) 600 + 3000 = 3600

b) 300 + 4000 = 4300

c) 7000 + 70 = 7070

d) 4000 + 500 = 4500

Câu 2: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 3: (3 điểm):

Buổi chiều cửa hàng bán được số mét vải bằng:

  456 × 2 = 912 (mét)

Cả ngày cửa hàng bán được số mét vải là:

  456 + 912 = 1368 (mét)

    Đáp số: 1368 mét vải

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tìm x biết: x + 683 = 1284

 A. 598

 B. 601

 C. 602

 D. 603

Câu 2: Ngày 30 tháng 8 là chủ nhật thì ngày 2 tháng 9 năm đó là thứ mấy:

 A. Thứ hai

 B. Thứ ba

 C. Thứ tư

 D. Thứ năm

Câu 3: Trong một năm có mấy tháng có 31 ngày?

 A. 7 tháng

 B. 6 tháng

 C. 5 tháng

 D. 4 tháng

Câu 4: Số gồm năm chục nghìn, năm trăm, năm chục viết là:

 A. 50550

 B. 55550

 C. 50505

 D. 50050

Câu 5: Hình tròn tâm I có bán kính là 8cm. Hỏi đường kính của hình tròn là bo nhiêu?

 A. 9cm

 B. 6cm

 C. 4cm

 D. 16cm

Câu 6: Cho hình vẽ, đường tròn tâm O trên có đường kính là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

 A. AB, CO    B. AB, CD    C. AO, CD    D. BO, CD

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Cửa hàng có 2586 mét vải. Buổi sáng bán được 1/3 số vải, buổi chiều bán được thêm 108m vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?

Câu 2: Ngày 8/3/2019 là thứ sáu. Hỏi ngày 8/3/2020 là thứ mấy?

Câu 3: Cho hình vẽ:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

a, Vẽ bán kính OM, đường kính CD của hình tròn tâm O bên

b, Câu nào sau đây đúng:

 _ Độ dài đoạn OC dài hơn độ dài đoạn OD

 _ Độ dài đoạn OC ngắn hơn độ dài đoạn OM

 _ Độ dài đoạn OC bằng ½ độ dài đoạn CD

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tìm x biết: 4568 – x = 234. Giá trị của x là:

 A. 4424

 B. 4334

 C. 4234

 D. 4324

Câu 2: Tháng 2 trong năm 2017 có bao nhiêu ngày?

 A. 28 ngày

 B. 29 ngày

 C. 30 ngày

 D. 31 ngày

Câu 3: Ngày 27/2/2015 là thứ hai, hỏi ngày 3/3/2015 là thứ mấy?

 A. Thứ ba

 B. Thứ tư

 C. Thứ năm

 D. Thứ sáu

Câu 4: Trong một năm những tháng có 30 ngày là

 A. Tháng 3, 4, 6, 9, 11

 B. Tháng 4, 5, 6, 9, 11

 C. Tháng 4, 6, 9, 11

 D. Tháng 4, 6, 10, 11

Câu 5: Cho hình vẽ, hỏi O là tâm của hình tròn đường kính bao nhiêu?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

 A. 2cm    B. 4cm    C. 3cm    D. 6cm

Câu 6: Nhìn vào hình vẽ câu 5. Hỏi MO có giá trị bao nhiêu?

 A. 2cm    B. 3cm    C. 4cm    D. 6cm

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a, 4576 + 2834

b, 6297 - 835

c, 7571 - 2664

d, 5555 + 445

Câu 2: Buổi sáng thư viện có 684 quyển sách. Buổi chiều nhập thêm 1/6 số sách hiện có của thư viện. Hỏi thư viện có tất cả bao nhiêu quyển sách?

Câu 3: Biết ngày Quốc tế thiếu nhi năm 2018 là thứ ba. Hỏi ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2018 là thứ mấy?

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.