Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Cho các chữ số 8, 7, 6, 3. Tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau được lập từ các chữ số trên là:

Quảng cáo

 A. 12331

 B. 12441

 C. 11441

 D. 12341

Câu 2: Trong các khối lượng sau: 2kg, 2hg, 40 dag, 600g. Khối lượng nào là lớn nhất?

 A. 2kg

 B. 2hg

 C. 40dag

 D. 600g

Câu 3: Tìm x biết: 5678 – x = 234

 A. x = 5443

 B. x = 5344

 C. x = 5444

 D. x = 5434

Câu 4: Tổng của số lớn nhất có bốn chữ số và số nhỏ nhất có bốn chữ số là:

 A. 13000

 B. 12999

 C. 11999

 D. 10999

Câu 5: Hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số và số nhỏ nhất có bốn chữ số là:

 A. 8998

 B. 8999

 C. 8000

 D. 9899

Câu 6: Tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là:

 A. 10999

 B. 8642

 C. 8646

 D. 10899

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

a, 1234 + 1432

b, 3678 + 4532

c, 3876 + 7856

d, 9463 + 5246

Câu 2: Cửa hàng có 5686 mét vải. Buổi sáng cửa hàng bán được 584 mét vải. Buổi chiều bán được ½ số vải bán buổi sáng. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu mét vải?

Câu 3: Tìm một số có bốn chữ số. Biết hiệu của nó với số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là số lớn nhất có ba chữ số.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

Quảng cáo

Buổi chiều bán được số mét vải là:

  584 : 2 = 292 (mét)

Cả ngày cửa hàng bán được số mét vải là:

  584 + 292 = 876 (mét)

Cửa hàng còn lại số mét vải là:

  5686 – 876 = 4810 (mét)

    Đáp số: 4810 mét vải

Câu 3: (3 điểm)

Gọi số cần tìm là Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án, a > 0 và a, b, c, d là các số có một chữ số:

Số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là 1023, số lớn nhất có ba chữ số là 999

Hiệu của số cần tìm và số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là số lớn nhất có ba chữ số nên:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án – 1023 = 999 => Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án = 999 + 1023 => Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án = 2022

Vậy số cần tìm là 2022

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.