Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (cả ba sách) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 có đáp án, chọn lọc Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (cả ba sách)

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 cả năm (mỗi bộ sách) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 Kết nối tri thức

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Phần được tô màu có diện tích là

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 4 cm2

B. 6 cm2

C. 8 cm2

D. 10 cm2

Quan sát hình vẽ bên và cho biết

Câu 2. Chu vi hình vuông BCDE là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 7 cm

B. 12 cm

C. 14 cm

D. 20 cm

Câu 3. Diện tích hình chữ nhật ABEG là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 6 cm2

B. 7 cm2

C. 20 cm2

D. 12 cm2

Câu 4. Diện tích hình chữ nhật ACDG là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 10 cm2

B. 15 cm2

C. 21 cm2

D. 24 cm2

Câu 5. Một tấm bìa hình vuông có chu vi là 32 cm. Diện tích của tấm bìa đó là:

A. 64 cm2

B. 32 cm2

C. 16 cm2

D. 24 cm2

................................

................................

................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 Chân trời sáng tạo

Bài 1. Viết số đo khối lượng.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2. Chọn số đo khối lượng thích hợp và viết vào chỗ chấm (mỗi số chỉ viết một lần).

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

a) Người đàn ông cân nặng khoảng …………...

b) Một bao bột cân nặng khoảng …………...

c) Một chiếc xe hơi cân nặng khoảng …………...

d) Một quả táo cân nặng khoảng …………...

e) Một túi đường cân nặng khoảng …………...

Bài 3. Chọn số đo khối lượng theo thứ tự từ nhẹ nhất đến nặng nhất của các vật dưới đây (theo các chữ cái).

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4. Khoanh vào đơn vị đo thích hợp.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. >; < =.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

................................

................................

................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 Cánh diều

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số hai mươi tư nghìn chín trăm sáu mươi mốt viết là:

A. 24 961

B. 24 916

C. 24 619

D. 42 961

Câu 2. Số liền sau của số 65 239 là:

A. 65 340

B. 65 240

C. 65 140

D. 65 238

Câu 3. Làm tròn số 271 đến hàng trăm ta được:

A. 270

B. 280

C. 300

D. 260

Câu 4. Làm tròn số 52 731 đến hàng chục nghìn ta được:

A. 50 000

B. 53 000

C. 52 700

D. 52 730

Câu 5. Trong các số: 15 206; 18 322; 11 291; 15 801, số lớn nhất là:

A. 15 206

B. 18 322

C. 11 291

D. 15 801

................................

................................

................................

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD
Lưu trữ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (sách cũ)

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên