Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số nào là số chẵn lớn nhất trong các số sau:

Quảng cáo

 A. 67894

 B. 86479

 C. 67984

 D. 76948

Câu 2: Tìm x biết: x : 5 = 1268

 A. x = 5038

 B. x = 5078

 C. x = 6340

 D. x = 6330

Câu 3: Số 5603 đọc là:

 A. Năm mươi sáu trăm và ba đơn vị

 B. Năm nghìn sáu trăm linh ba

 C. Năm nghìn, sáu trăm và ba chục

 D. Năm nghìn, sáu chục và ba đơn vị

Câu 4: Tính tổng: 5876 + 5876 + 5876 + 5876 + 5876 + 5876 = ?

 A. 35256

 B. 35356

 C. 35526

 D. 32556

Câu 5: Biết x > 2007 và y < 2008. Hãy so sánh x và y:

 A. x > y

 B. x = y

 C. x < y

 D. Không thể so sánh được

Câu 6: Biết A = b × 5 ; B = b × 6. Hãy so sánh A và B

Quảng cáo

 A. A > B

 B. Không thể so sánh được

 C. A = B

 D. A < B

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a, 1568 × 7

b, 5673 × 2

c, 2896 × 8

d, 1493 × 9

Câu 2: Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài là 2586m, chiều rộng là 1508m

Câu 3: Tìm một số có bốn chữ số, biết rằng hiệu của số đó với tích của số nhỏ nhất có bốn chữ số và 3 bằng 1208

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

Chu vi hình chữ nhật bằng:

  (2586 + 1508) × 2 = 8188 (mét)

    Đáp số: 8188 mét

Câu 3: (3 điểm):

Gọi số cần tìm là A. Ta có:

Tích của số nhỏ nhất có bốn chữ số với 3 bằng:

  1000 × 3 = 3000

Hiệu của A với tích của số nhỏ nhất có bốn chữ số và 3 bằng 1208 nên

  A – 3000 = 1208 ⇒ A = 1208 + 3000 = 4208

Vậy số cần tìm là 4208

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.