Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 có đáp án

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 có đáp án

Quảng cáo

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số hai mươi tư nghìn chín trăm sáu mươi mốt viết là:

A. 24 961

B. 24 916

C. 24 619

D. 42 961

Câu 2. Số liền sau của số 65 239 là:

A. 65 340

B. 65 240

C. 65 140

D. 65 238

Câu 3. Làm tròn số 271 đến hàng trăm ta được:

A. 270

B. 280

Quảng cáo

C. 300

D. 260

Câu 4. Làm tròn số 52 731 đến hàng chục nghìn ta được:

A. 50 000

B. 53 000

C. 52 700

D. 52 730

Câu 5. Trong các số: 15 206; 18 322; 11 291; 15 801, số lớn nhất là:

A. 15 206

B. 18 322

C. 11 291

D. 15 801

Câu 6. Bán kính của hình tròn dài 3 dm, đường kính hình tròn dài là:

Quảng cáo

A. 6 dm

B. 5 cm

C. 4 cm

D. 9 dm

Câu 7. Cho các số: 1 320; 298; 12 083; 10 579. Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 298; 1 320; 10 579; 12 083

B. 10 579; 12 083; 1 320; 298

C. 298; 1 320; 12 083; 10 579

D. 12 083; 10 579; 1 320; 298

Câu 8. Mẹ đi chợ mua một quả dưa hấu. Người bán hàng đặt quả dưa hấu lên bàn cân điện tử cân được là 4 kg 108 g, nhưng chỉ tính tiền cho 4 kg dưa hấu. Vậy người bán hàng đã làm tròn cân nặng của quả dưa hấu đến:

Quảng cáo

A. Hàng chục nghìn

B. Hàng nghìn

C. Hàng trăm

D. Hàng chục

II. Phần tự luận

Bài 1. Hoàn thành bảng dưới đây:

Viết số

Đọc số

31 524

…………………………………………………………………………..

……….

Ba mươi chín nghìn hai trăm linh năm

75 104

…………………………………………………………………………..

……….

Tám mươi ba nghìn sáu trăm chín mươi mốt

Bài 2. Viết các số thành tổng của chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị (theo mẫu):

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

35 294 = …………………………………………………………………………………

61 537 = …………………………………………………………………………………

83 249 = …………………………………………………………………………………

Bài 3. Điền vào chỗ trống:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Điểm ….. là tâm của hình tròn.

Đoạn thẳng …….. là đường kính của hình tròn.

Các đoạn thẳng …..…..…..…..…..….. là các bán kính của hình tròn.

Độ dài của đoạn thẳng AO là …..….. và đoạn thẳng AB là …..……

Bài 4. Số?

Số

Làm tròn đến hàng chục

Làm tròn đến hàng trăm

Làm tròn đến hàng nghìn

Làm tròn đến hàng chục nghìn

45 383

74 762

95 804

15 903

64 849

84 357

Bài 5. Dưới đây là bảng thống kê số cá chép bác Tâm thả vào 4 hồ nuôi:


Hồ 1

Hồ 2

Hồ 3

Hồ 4

Số lượng (con)

17 565

12 868

7 050

20 850

a. Sắp xếp các hồ nuôi theo số lượng cá chép được thả vào từ ít đến nhiều.

……………………………………………………………………………………………

b. Hồ có nhiều cá chép nhất là ………. và ít cá chép nhất là ……….

c. Khi được hỏi về số lượng cá nuôi trong hồ, bác Tâm báo cáo với số lượng đã được làm tròn đến hàng nghìn. Vậy số lượng cá chép bác Tâm báo cáo là:


Hồ 1

Hồ 2

Hồ 3

Hồ 4

Số lượng (con)

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

A

B

C

A

B

A

A

B

Câu 1.

Đáp án đúng là: A

Số hai mươi tư nghìn chín trăm sáu mươi mốt viết là: 24 961.

Câu 2.

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm số liền sau của số 65 239, ta lấy 65 239 + 1 = 65 240

Vậy số liền sau của số 65 239 là: 65 240.

Câu 3.

Đáp án đúng là: C

Làm tròn số 271 đến hàng trăm ta có: số 271 gần số 300 hơn 200.

Sau khi làm tròn, hàng chục, hàng đơn vị là chữ số 0

Vậy, làm tròn số 271 đến hàng trăm ta được: 300.

Câu 4.

Đáp án đúng là: A

Làm tròn số 52 731 đến hàng chục nghìn. Ta có:

Số 52 731 gần với số 50 000 hơn số 60 000.

Vậy, làm tròn số 52 731 đến hàng chục nghìn ta được: 50 000.

Câu 5.

Đáp án đúng là: B

Ta có: 18 322 > 15 801 > 15 206 > 11 291

Vậy, trong các số: 15 206; 18 322; 11 291; 15 801, số lớn nhất là: 18 322.

Câu 6.

Đáp án đúng là: A

Đường kính hình tròn dài là:

3 × 2 = 6 (dm)

Đáp số: 6 dm

Câu 7.

Đáp án đúng là: A

Cho các số: 1 320; 298; 12 083; 10 579. Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 298; 1 320; 10 579; 12 083.

Câu 8.

Đáp án đúng là: B

Đổi: 4 kg 108 g = 4 108 g; 4 kg = 4 000 g

Tính tiền cho 4 kg tức là 4 108 g đã được làm tròn thành 4 000 g.

Vậy người bán hàng đã làm tròn cân nặng của quả dưa hấu đến: hàng nghìn.

II. Phần tự luận

Bài 1.

Viết số

Đọc số

31 524

Ba mươi mốt nghìn năm trăm hai mươi tư

39 205

Ba mươi chín nghìn hai trăm linh năm

75 104

Bảy mươi lăm nghìn một trăm linh tư

83 691

Tám mươi ba nghìn sáu trăm chín mươi mốt

Bài 2.

35 294 = 30 000 + 5 000 + 200 + 90 + 4

61 537 = 60 000 + 1 000 + 500 + 30 + 7

83 249 = 80 000 + 3 000 + 200 + 40 + 9

Bài 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Điểm O là tâm của hình tròn.

Đoạn thẳng AB là đường kính của hình tròn.

Các đoạn thẳng OA, OB, OC là các bán kính của hình tròn.

Độ dài của đoạn thẳng AO là 5 cm và đoạn thẳng AB là 10 cm

Bài 4.

Số

Làm tròn đến hàng chục

Làm tròn đến hàng trăm

Làm tròn đến hàng nghìn

Làm tròn đến hàng chục nghìn

45 383

45 380

45 400

45 000

50 000

74 762

74 760

74 800

75 000

70 000

95 804

95 800

95 800

96 000

100 000

15 903

15 900

15 900

16 000

20 000

64 849

64 850

64 800

65 000

60 000

84 357

84 360

84 400

84 000

80 000

Bài 5.

a. Sắp xếp các hồ nuôi theo số lượng cá chép được thả vào từ ít đến nhiều là:

Hồ 3; Hồ 2; Hồ 1; Hồ 4

Giải thích: vì 7 050 (Hồ 3) < 12 868 (Hồ 2) < 17 565 (Hồ 1) < 20 850 (Hồ 4).

b. Hồ có nhiều cá chép nhất là hồ 4 và ít cá chép nhất là hồ 3.

c.


Hồ 1

Hồ 2

Hồ 3

Hồ 4

Số lượng (con)

18 000

13 000

7 000

21 000

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học