Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số nào sau đây gồm: Hai nghìn, bảy trăm, một đơn vị.

Quảng cáo

 A. 2710

 B. 2170

 C. 7210

 D. 2701

Câu 2: Số lớn nhất có 4 chữ số là

 A. 9783

 B. 9876

 C. 9999

 D. 9867

Câu 3: Từ các chữ số: 7, 4, 1,3. Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau được tạo thành là

 A. 7431

 B. 7341

 C. 3741

 D. 3417

* Cho hình vẽ, trả lời các câu hỏi dưới đây

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 4: Trong hình vẽ trên, có 3 điểm nào thẳng hàng

 A. A, B, C

 B. B, O, C

 C. A, O, C

 D. A, O, B.

Câu 5: Nếu O là trung điểm của BC, BO = 2cm thì độ dài CO là

Quảng cáo

 A. 2 cm

 B. 3 cm

 C. 4 cm

 D. 1 cm

Câu 6: Cho AC = 6cm. Gọi N là trung điểm của AC. Tính độ dài AN ?

 A. 6 cm

 B. 2 cm

 C. 3 cm

 D. 4 cm

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Viết các tổng sau thành số có 4 chữ số

a. 5000 + 200 + 1 =

b. 6000 + 300 + 20 =

c. 7000 + 4 =

d. 8000 + 900 + 40 + 8 =

Câu 2: Viết các số sau, sau đó sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Quảng cáo

a) Hai nghìn, ba trăm, tám chục, sáu đơn vị

b) Một nghìn, năm chục

c) Ba nghìn, chín trăm, bảy đơn vị

d) Một nghìn, bảy trăm, hai chục.

Câu 3: Cho hình vẽ

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

a) Ba điểm nào thẳng hàng

b) Gọi O là trung điểm của FC. Biết FO = 2 cm.

 Vậy OC có độ dài là bao nhiêu?

c) Gọi O là trung điểm của BE. Biết OE = OF

 Hỏi BO dài bao nhiêu?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Viết các tổng sau thành số có 4 chữ số

a. 5000 + 200 + 1 = 5201

b. 6000 + 300 + 20 = 6320

c. 7000 + 4 = 7004

d. 8000 + 900 + 40 + 8 = 8948

Câu 2: (2 điểm) Viết các số sau, sau đó sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

a) 2386

b) 1050

c) 3907

d) 1720

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: 1050, 1720, 2386, 3907

Câu 3: (3 điểm) Cho hình vẽ

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

a) Ba điểm thẳng hàng: (A, O, D); (B, O, E); (C, O, F)

b) Gọi O là trung điểm của FC. Biết FO = 2 cm.

 O là trung điểm của FC nên FO = OC

 Vậy OC = 2cm

c) Gọi O là trung điểm của BE. OE = OF = 2cm

 O là trung điểm của BE nên OB = OE

 Vậy OB = 2 cm

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.