Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống 4m4dm = ……… mm

Quảng cáo

 A. 4040

 B. 4400

 C. 4004

 D. 4000

Câu 2: Dãy số nào sau đây theo thứ tự tăng dần:

 A. 2368, 3248, 3486, 4864

 B. 3248, 2368, 4864, 3486

 C. 2368, 3486, 3248, 4864

 C. 4864, 3486, 2368, 3248

Câu 3: Số lớn nhất trong các số sau là:

 A. 4763

 B. 7463

 C. 6743

 D. 7643

Câu 4: Số nhỏ nhất trong các số sau là:

 A. 1010

 B. 1001

 C. 1100

 D. 4100

Câu 5: Tìm x: 4896 – x = 231

 A. 4566

 B. 4655

 C. 4665

 D. 4656

Câu 6: Tổng sau dây bằng 2381 + 3248 = ?

 A. 9508

 B. 5629

 C. 5908

 D. 8509

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

a, 7368 – 2415

b, 8679 + 9782

c, 6370 + 7431

d, 8374 - 5673

Câu 2: Nhà bác Nam có 2000 quả cam. Bác đã bán đi 683 quả. Hỏi nhà bác Nam còn lại bao nhiêu quả cam?

Câu 3: Cho Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án. Hãy so sánh A và B

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

Nhà bác Nam còn lại số quả cam là:

  2000 – 683 = 1317 (quả)

    Đáp số: 1317 quả

Câu 3: (3 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.