Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 có đáp án (Đề 1)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 có đáp án, chọn lọc Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 | Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 cả năm (mỗi bộ sách) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáoLưu trữ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 (sách cũ)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số lớn nhất trong các số: 9784, 9487, 9874, 9847

 A. 9784

 B. 9487

 C. 9874

 D. 9847

Câu 2: Số nhỏ nhất trong các số: 4031, 4310, 4301, 4013 là

 A. 4031

 B. 4013

 C. 4310

 D. 4301

Câu 3: Trong các độ dài: 200 m, 200 dm, 2000 cm, 2 km. Độ dài nào lớn nhất

 A. 2km

 B. 200m

 C. 200km

 D. 2000 cm

Câu 4: Tìm x biết: 8462 – x = 762

 A. x = 8700

 B. x = 6700

 C. x = 7600

 D. x = 7700

Câu 5: Điền dấu thích hợp 2m 2dm ... 2002 mm

 A. >

 B. <

 C. =

Câu 6: 6387 + 7389 = …

 A. 13676

 B. 13776

 C. 13766

 D. 12776

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Tính nhẩm theo mẫu

Quảng cáo

Mẫu: 6000 + 500 = 6500

 a. 600 + 3000

 b. 300 + 4000

 c. 7000 + 70

 d. 4000 + 500

Câu 2: Đặt tính rồi tính

 a) 2541 + 4238

 b) 5348 + 936

 c) 4827 + 2634

 d) 805 + 6475

Câu 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 456 m vải, buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả ngày, cửa hàng bán được bao nhiêu m vải?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

 a. 600 + 3000 = 3600

 b. 300 + 4000 = 4300

 c. 7000 + 70 = 7070

 d. 4000 + 500 = 4500

Câu 2: (2 điểm)

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Câu 3: (3 điểm)

Buổi chiều cửa hàng bán được số m vải là

  456 x 2 = 912 (m vải)

Cả ngày cửa hàng bán được số m vải là

  456 + 912 = 1368 (m vải)

    Đáp số: 1368 m vải

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống 4m4dm = ……… mm

Quảng cáo

 A. 4040

 B. 4400

 C. 4004

 D. 4000

Câu 2: Dãy số nào sau đây theo thứ tự tăng dần:

 A. 2368, 3248, 3486, 4864

 B. 3248, 2368, 4864, 3486

 C. 2368, 3486, 3248, 4864

 C. 4864, 3486, 2368, 3248

Câu 3: Số lớn nhất trong các số sau là:

 A. 4763

 B. 7463

 C. 6743

 D. 7643

Câu 4: Số nhỏ nhất trong các số sau là:

 A. 1010

 B. 1001

 C. 1100

 D. 4100

Câu 5: Tìm x: 4896 – x = 231

 A. 4566

 B. 4655

 C. 4665

 D. 4656

Câu 6: Tổng sau dây bằng 2381 + 3248 = ?

 A. 9508

 B. 5629

 C. 5908

 D. 8509

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a, 7368 – 2415

b, 8679 + 9782

c, 6370 + 7431

d, 8374 - 5673

Câu 2: Nhà bác Nam có 2000 quả cam. Bác đã bán đi 683 quả. Hỏi nhà bác Nam còn lại bao nhiêu quả cam?

Câu 3: Cho Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án. Hãy so sánh A và B

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Cho các chữ số 8, 7, 6, 3. Tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau được lập từ các chữ số trên là:

 A. 12331

 B. 12441

 C. 11441

 D. 12341

Câu 2: Trong các khối lượng sau: 2kg, 2hg, 40 dag, 600g. Khối lượng nào là lớn nhất?

 A. 2kg

 B. 2hg

 C. 40dag

 D. 600g

Câu 3: Tìm x biết: 5678 – x = 234

 A. x = 5443

 B. x = 5344

 C. x = 5444

 D. x = 5434

Câu 4: Tổng của số lớn nhất có bốn chữ số và số nhỏ nhất có bốn chữ số là:

 A. 13000

 B. 12999

 C. 11999

 D. 10999

Câu 5: Hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số và số nhỏ nhất có bốn chữ số là:

 A. 8998

 B. 8999

 C. 8000

 D. 9899

Câu 6: Tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là:

 A. 10999

 B. 8642

 C. 8646

 D. 10899

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a, 1234 + 1432

b, 3678 + 4532

c, 3876 + 7856

d, 9463 + 5246

Câu 2: Cửa hàng có 5686 mét vải. Buổi sáng cửa hàng bán được 584 mét vải. Buổi chiều bán được ½ số vải bán buổi sáng. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu mét vải?

Câu 3: Tìm một số có bốn chữ số. Biết hiệu của nó với số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là số lớn nhất có ba chữ số.

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3) có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên