Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Điền số còn thiếu: 1000, 1100, 1200, …, 1400

Quảng cáo

 A. 1300

 B. 1030

 C. 1003

 D. 1201

Câu 2: Từ các chữ số: 2, 3, 6, 8. Số nhỏ nhất tạo thành là

 A. 3268

 B. 2368

 C. 6328

 D. 8326

Câu 3: Số nào dưới đây gồm: Tám nghìn, ba chục, bảy đơn vị

 A. 8370

 B. 8730

 C. 8073

 D. 8037

* Cho hình vẽ, trả lời các câu hỏi 4,5

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng?

 A. Ba điểm A, B, C thẳng hàng

 B. Ba điểm D, O, C thẳng hàng

 C. Ba điểm A, O, C thẳng hàng

 D. Ba điểm A, O, B thẳng hàng

Câu 5: O là trung điểm của đoạn thẳng nào?

Quảng cáo

 A. AC

 B. DB

 C. AB

 D. BC

Câu 6: Số chẵn liền trước của số 3068 là số

 A. 3067

 B. 3069

 C. 3066

 D. 3056

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Cho các chữ số 9, 6, 3, 7. Viết các số có 4 chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ số trên

Câu 2: Viết tiếp vào chỗ chấm

a) Viết số: 9100, đọc số: ...

b) Viết số:..., đọc số: tám nghìn bảy trăm ba mươi hai.

c) Viết số: 9083, đọc số:...

d) Viết số:..., đọc số: năm nghìn không trăm linh sáu.

Câu 3: Cho hình vẽ

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Quảng cáo

a. Xác định trung điểm M của AB, trung điểm N của đoạn thẳng DC

b. Xác định độ dài các đoạn thẳng AM, MB, DN, NC

c. Nối M, N. Hỏi MBCN là hình gì? Tại sao

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Các số lập được là:

  9637, 9673, 9367, 9376, 9763, 9736,

  6937, 6973, 6397, 6379, 6793, 6739,

  3679, 3697, 3976, 3967, 3769, 3796,

  7936, 7963, 7693, 7639, 7369, 7396

Câu 2: (2 điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm

a) Viết số: 9100, đọc số: chín nghìn một trăm

b) Viết số: 8732 , đọc số: tám nghìn bảy trăm ba mươi hai

c) Viết số: 9083, đọc số: chín nghìn không trăm tám mươi ba.

d) Viết số: 5006, đọc số: năm nghìn không trăm linh sáu.

Câu 3: (3 điểm) Cho hình vẽ

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

a. Xác định trung điểm M của AB, trung điểm N của đoạn thẳng DC

b. AM = MB = 2cm; DN = NC = 2 cm

c. Nối M, N. MBCN là hình vuông vì có 4 cạnh bằng nhau, và có 4 góc vuông

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.