Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Cánh diều có đáp án

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Cánh diều có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Cánh diều có đáp án

Quảng cáo

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần TV 3 CD

Chỉ 100k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số 1 954 đọc là:

A. Một nghìn chín trăm năm tư

B. Một nghìn chín trăm năm mươi tư

C. Một nghìn chín trăm năm bốn

D. Một chín năm tư

Câu 2. Số ba nghìn sáu trăm linh năm viết là:

A. 3 605

B. 3 065

C. 3 650

D. 3 506

Câu 3. Số gồm 5 nghìn 6 trăm 2 chục 1 đơn vị được viết là:

A. 5 126

B. 5 612

Quảng cáo

C. 5 621

D. 6 521

Câu 4. Số liền sau của số 3 452

A. 3 450

B. 3 451

C. 3 453

D. 3 454

Câu 5. Số 17 trong số La Mã được viết là:

A. VII

B. XIV

C. XVI

D. XVII

Câu 6. Tối nay khi ngồi vào bàn học, Bình thấy đồng hồ chỉ như bức tranh. Bình bắt đầu học bài lúc:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 7 giờ 30 phút

B. 19 giờ 15 phút

C. 8 giờ 30 phút

D. 19 giờ rưỡi

Câu 7. Giá trị của chữ số 3 trong số 3 486 là:

A. 3 000

B. 300

C. 30

D. 3

Câu 8. Cửa hàng nhà Hà nhập về 10 thùng sách to và 1 thùng sách nhỏ. Mỗi thùng to có 100 cuốn sách và thùng nhỏ có 50 cuốn. Số sách cửa hàng nhập về là:

A. 1 000 cuốn sách

B. 150 cuốn sách

Quảng cáo

C. 1 050 cuốn sách

D. 1 500 cuốn sách

II. Phần tự luận

Bài 1. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2. Hoàn thành bảng sau:

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

Viết số

Đọc số

5

2

3

1

…..…..

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

…..

…..

…..

…..

…..…..

Bảy nghìn hai trăm linh tư

…..

…..

…..

…..

6 545

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

…..

…..

…..

…..

…..…..

Tám nghìn năm trăm hai mươi lăm

Bài 3. Viết các số thành tổng của nghìn, trăm, chục, đơn vị (theo mẫu):

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4. Điền vào chỗ trống:

Số

4

8

…..

13

…..

19

…..

17

Số La Mã

IV

…..

XII

…..

IX

…..

XX

…..

Bài 5. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6. Số?

Số …..…..….. gồm 4 nghìn 2 trăm 1 chục 9 đơn vị.

Số …..…..….. gồm 9 nghìn 1 trăm 6 đơn vị.

Số …..…..….. gồm 3 nghìn 7 đơn vị.

Số …..…..….. gồm 2 nghìn 4 chục 5 đơn vị.

Số …..…..….. gồm 4 nghìn 6 trăm.

Bài 7. Viết tất cả các số tròn trăm có 4 chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 5.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

B

A

C

C

D

D

A

C

Câu 1:

Đáp án đúng là: B

Số 1 954 đọc là: Một nghìn chín trăm năm mươi tư.

Câu 2.

Đáp án đúng là: A

Số ba nghìn sáu trăm linh năm viết là: 3 605.

Câu 3.

Đáp án đúng là: C

Số gồm 5 nghìn 6 trăm 2 chục 1 đơn vị được viết là: 5 621.

Câu 4.

Đáp án đúng là: C

Muốn tìm số liền sau của số 3 452 ta lấy:

3 452 + 1 = 3 453

Vậy số liền sau của số 3 452 là 3 453.

Câu 5.

Đáp án đúng là: D

Em thấy: 17 = 10 + 5 + 1 + 1

Mà trong số la mã: 10 = X; 5 = V; 1 = I

Vậy số 17 trong số La Mã được viết là: XVII

Câu 6.

Đáp án đúng là: D

Do Bình học bài buổi tối nên thời gian chỉ trên đồng hồ là: 19 giờ rưỡi.

Vậy Bình bắt đầu học bài lúc: 19 giờ rưỡi.

Câu 7.

Đáp án đúng là: A

Số 3 trong số 3 486 nằm ở hàng nghìn.

Vậy giá trị của chữ số 3 trong số 3 486 là: 3 000.

Câu 8.

Đáp án đúng là: C

10 thùng sách to có số cuốn sách là:

100 × 10 = 1 000 (cuốn)

Cửa hàng nhập về số sách là:

1 000 + 50 = 1 050 (cuốn)

Đáp số: 1 050 cuốn sách.

II. Phần tự luận

Bài 1.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2.

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

Viết số

Đọc số

5

2

3

1

5 231

Năm nghìn hai trăm ba mươi mốt

7

2

0

4

7204

Bảy nghìn hai trăm linh tư

6

5

4

5

6 545

Sáu nghìn năm trăm bốn mươi lăm

8

5

2

5

8 525

Tám nghìn năm trăm hai mươi lăm

Bài 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4.

Số

4

8

12

13

9

19

20

17

Số La Mã

IV

VIII

XII

XIII

IX

XIX

XX

XVII

Bài 5.

Ta điền:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Giải thích:

Số liền trước của số 5 200 là: 5 200 – 1 = 5 199

Số liền sau của số 9 999 là: 9 999 + 1 = 10 000

Số liền trước của số 3 000 là: 3 000 – 1 = 2 999

Số liền sau của số 4 674 là: 4 674 + 1 = 4 675

Bài 6.

Số 4 219 gồm 4 nghìn 2 trăm 1 chục 9 đơn vị.

Số 9 106 gồm 9 nghìn 1 trăm 6 đơn vị.

Số 3 007 gồm 3 nghìn 7 đơn vị.

Số 2 045 gồm 2 nghìn 4 chục 5 đơn vị.

Số 4 600 gồm 4 nghìn 6 trăm.

Bài 7.

Số tròn trăm là số có 2 chữ số 0 ở tận cùng.

Mà ta thấy: 5 = 5 + 0 = 4 + 1 = 3 + 2.

Vậy các số tròn trăm có 4 chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 5 là:

5 000; 4 100; 1 400; 3 200; 2 300.

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần TV 3 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học