Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Cánh diều (có đáp án)

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Cánh diều có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Cánh diều (có đáp án)

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Bài 1. Số gồm 9 nghìn, 5 trăm, 2 đơn vị được viết là:

A. 9520

B. 9205

C. 9502

D. 9503

Bài 2. Số 16 được viết thành số La Mã là:

A. VIII

B. XVI

C. VXI

D. VVV

Bài 3.Số nào dưới đây có chữ số hàng nghìn là 3 ?

A. 3 980

B. 1 880

C. 8 098

D. 2 358

Quảng cáo

Bài 4. Số “Tám nghìn chín trăm ba mươi mốt” được viết là:

A. 9835

B. 8931

C. 8953

D. 8932

Bài 5. Số La Mã XIX là số nào?

A. 20

B. 19

C. 18

D. 17

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Bài 1: Nối số với cách đọc tương ứng

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Quảng cáo

Bài 2: Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3:Điền số hoặc cách đọc số thích hợp vào chỗ chấm trong bảng sau:

Hàng nghìn

Hàng trăm

Hàng chục

Hàng đơn vị

Viết số

Đọc số

5

2

4

9

2

1

Hai nghìn không trăm linh một

8427

7

8

Bốn nghìn bảy trăm tám mươi lăm

3

5

0

2

Quảng cáo

Bài 4: Viết các số sau dưới dạng tổng các hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị:

7529 = ………………………………

3016 = …………………………………

6148 = ………………………………

3003 = …………………………………

Bài 5: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6: Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

XIX …… XVII

XVI …… XV

XIII …… XV

VI …… IV

VIII ….. XI

VI ….. IX

Bài 7: Thực hiện các phép tính sau:

X – IV = ……..

XX – IX = ………..

XIX – IX = ……….

XIX - X = …....

VIII - IV = ……....

XX - VIII = …..….

Bài 8: Một trường tiểu học có 1042 học sinh khối lớp Một, 1238 học sinh khối lớp Hai và 913 học sinh khối lớp Ba. Hỏi cả ba khối của trường tiểu học đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 9: Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 3251kg thóc, thửa ruộng thứ hai thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ nhất là 234kg. Cả hai thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki - lô - gam thóc?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 10:Hãy lựa chọn và sắp xếp các thẻ số sau để được:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

a) Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau: …………….

b) Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau: ……………

c) Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau: …………..

d) Số bé nhât có 3 chữ số khác nhau: ……………..

Bài 11: Hãy giúp chú Thỏ hái hoa về nhà bằng cách điền số thích hợp thay cho dấu hỏi chấm trong hình sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 12: Từ 9 que diêm, hãy xếp thành số La Mã nhỏ nhất.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên