Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Một ô tô đi trong 8 giờ được 32624km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu km?

Quảng cáo

 A. 4078

 B. 12234

 C. 12230

 D. 4070

Câu 2: 9m 6dm = … cm

 A. 9600

 B. 96

 C. 906

 D. 960

Câu 3: 1 giờ 15 phút = … phút

 A. 30

 B. 45

 C. 60

 D. 75

Câu 4: Tổng của 47856 và 35687 là:

 A. 83433

 B. 82443

 C. 83543

 D. 82543

Câu 5: Tìm x biết: x – 5732 = 1293

 A. 6925

 B. 4439

 C. 4449

 D. 7025

Câu 6: Bình có hai tờ giấy bạc loại 2000 đồng. Bình mua bút hết 2700 đồng. Hỏi Bình còn lại bao nhiêu tiền?

Quảng cáo

 A. 1300 đồng

 B. 1500 đồng

 C. 1800 đồng

 D. 2100 đồng

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Tìm x:

a, (x – 284) × 4 = 2864

b, (x : 7) + 286 = 3684

c, 78564 – x = 286

d, x + 2684 = 3895

Câu 2: Có 750 lít nước mắm đựng đều trong 5 thùng. Hỏi 7 thùng như thế đựng được bao nhiêu lít nước mắm.

Câu 3: Sợi dây thứ nhất dài 480mm và sợi dây thứ hai dài bằng 1/3 sợi dây thứ nhất và sợi dây thứ nhất bằng ½ sợi dây thứ 3. Hỏi 3 sợi dây dài bao nhiêu mm?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tìm x:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

7 thùng sẽ đựng được số lít nước mắm là:

  750 : 5 × 7 = 1050 (lít)

    Đáp số: 1050 lít

Câu 3: (3 điểm):

Sợi dây thứ hai dài là:

  480 : 3 = 160 mm

Sợi dây thứ ba dài là:

  480 × 2 = 960 mm

Cả 3 sợi dây dài số mm là:

  480 + 160 + 960 = 1600 mm

    Đáp số: 1600 mm

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.