Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (cả ba sách) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 có đáp án, chọn lọc Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (cả ba sách)

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 cả năm (mỗi bộ sách) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Kết nối tri thức

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Tổng của 27 2193 125 là:

A. 20 344

B. 20 334

C. 30 344

D. 30 334

Câu 2. Thương của 27 360 9 là:

A. 3 104

B. 3 140

C. 3 004

D. 3 040

Câu 3. Giá trị của biểu thức 72 808 – 52 764 : 4 là:

A. 59 617

B. 69 717

C. 5 011

D. 59 717

Câu 4. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là:

A. 28 704 + 15 278

B. 12 317 × 4

C. 96 250 – 58 160

D. 87 453 : 3

Câu 5. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 78 300

B. 78 335

C. 78 305

D. 68 005

................................

................................

................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Chân trời sáng tạo

Bài 1. Đặt tính rồi tính.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2. Tính nhẩm.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống.

Số bị trừ

62 573

94 350

Số bị chia

86 344

15 320

Số trừ

34 180

14 356

Số chia

4

3

5

Hiệu

29 137

89 214

Thương

25 016

Bài 4.

a) Tính giá trị của các biểu thức:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

b) Điền dấu (+, - , ×, :) thích hợp vào ô trống.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

................................

................................

................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Cánh diều

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số gồm 6 chục nghìn 8 nghìn 7 chục 5 đơn vị viết là:

A. 6 875

B. 68 075

C. 68 750

D. 68 705

Câu 2. Khối lập phương có:

A. 4 mặt

B. 6 mặt

C. 8 mặt

D. 12 mặt

Câu 3. Làm tròn số 76 265 đến hàng nghìn ta được:

A. 80 000

B. 76 300

C. 76 000

D. 76 270

Câu 4. Giá trị của biểu thức 6 × (30 511 – 17 507) là:

A. 78 024

B. 78 064

C. 68 064

D. 68 024

Câu 5. Hà đi bơi 25 phút. Lúc Hà đi bơi, đồng hồ chỉ như bức tranh. Hà đi bơi xong lúc:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 4 giờ 45 phút

B. 17 giờ kém 20 phút

C. 5 giờ 50 phút

D. 17 giờ kém 10 phút

................................

................................

................................

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD
Lưu trữ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (sách cũ)

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên