Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 có đáp án (Đề 1)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Cho hình vẽ:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 1: Hình vẽ trên có bao nhiêu đoạn thẳng có điểm đầu là A?

Quảng cáo

 A. 6 đoạn

 B. 8 đoạn

 C. 9 đoạn

 D. 5 đoạn

Câu 2: Biết O là trung điểm của MN. Hỏi MO = ? cm

 A. 1cm

 B. 2cm

 C. 3cm

 D. Không thể biết được

Câu 3: Ở hình vẽ trên câu nào sau đây đúng?

 A. 3 điểm A, O, B thẳng hàng

 B. 3 điểm A, O, C thẳng hàng

 C. 3 điểm D, O, C thẳng hàng

 D. 3 điểm A, B, C thẳng hàng

Câu 4: Biết ABCD là hình vuông, chu vi hình vuông ABCD bằng:

 A. 4cm

 B. 6cm

 C. 8cm

 D. 8cm2

Câu 5: Diện tích hình vuông ABCD là:

 A. 4cm2

 B. 6cm

 C. 8cm2

 D. 10cm

Câu 6: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần cạnh hình vuông ABCD và chiều rộng gấp 2 lần cạnh hình vuông ABCD. Hỏi diện tích hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Quảng cáo

 A. 10cm

 B. 24cm

 C. 20cm2

 D. 24cm2

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Cho hình chữ nhật ABCD và hình vuông MNPQ có kích thước như hình vẽ. So sánh diện tích hai hình trên?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: Một hình chữ nhật và một hình vuông có chu vi bằng nhau. Biết hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 40m. Tính độ dài cạnh hình vuông.

Câu 3: Để chuẩn bị cho một hội nghị người ta kê 9 hàng ghế đủ chỗ cho 81 người ngồi. Trên thực tế có 108 người đến dự họp. Hỏi phải kê thêm mấy hàng ghế nữa mới đủ chỗ ngồi.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

  5 × 6 = 30 cm2

Diện tích hình vuông MNPQ là:

  6 × 6 = 36 cm2

Vậy diện tích hình chữ nhật ABCD nhỏ hơn diện tích hình vuông MNPQ

Câu 2: (2 điểm)

Chu vi hình chữ nhật là:

  (60 + 40 ) × 2 = 200 m

Suy ra chu vi hình vuông bằng 200m

Độ dài cạnh hình vuông là:

  200 : 4 = 50 m

    Đáp số: 50m

Câu 3: (3 điểm):

Một hàng kê được số chỗ ngồi là:

  81 : 9 = 9 (chỗ)

Với 108 người ứng với số hàng là:

  108 : 9 = 12 (hàng)

Cần phải kê thêm số hàng là:

  12 – 9 = 3 (hàng)

    Đáp số: 3 hàng

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông bằng:

 A. 6cm2

 B. 6cm

 C. 9cm2

 D. 12cm

Câu 2: Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

 A. 36cm2

 B. 48cm2

 C. 16cm2

 D. 32cm2

Câu 3: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu góc vuông?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

 A. 6    B. 8    C. 10    D. 12

Câu 4: Hình vẽ câu 3 có bao nhiêu hình tam giác:

 A. 2

 B. 3

 C. 4

 D. 5

Câu 5: Hình vẽ câu 3 có bao nhiêu hình tứ giác:

 A. 4

 B. 5

 C. 6

 D. 7

Câu 6: Một người đi bộ trong 6 phút được quãng đường 480m. Hỏi trong 9 phút người đó đi được quãng đường bao nhiêu, biết vận tốc của người đó là như nhau:

 A. 720m

 B. 640m

 C. 800m

 D. 900m

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là: 35cm, 26cm, 40cm

Câu 2: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Biết chiều rộng của hình chữ nhật bằng cạnh của một hình vuông có chu vi bằng 48cm. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật.

Câu 3: Một quầy tạp hoá có 9 thùng cốc. Sau khi bán đi 450 cốc thì quầy đó còn lại 6 thùng cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó có bao nhiêu cốc?

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Chu vi hình vuông là 96cm. Cạnh của hình vuông là:

 A. 86cm

 B. 43cm

 C. 24cm

 D. 32cm

Câu 2: Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 13m, chiều rộng 9m là:

 A. 117m

 B. 117m2

 C. 44m2

 D. 44m

Câu 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng?

 A. 192cm2

 B. 190cm2

 C. 80cm2

 D. 84cm2

Câu 4: Hình chữ nhật ABCD có AB = 5cm, AD = 13cm. Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

 A. 36cm

 B. 36cm2

 C. 65cm2

 D. 45cm2

Câu 5: Đoạn thẳng AB dài 45cm. Đoạn thẳng CD dài hơn 1/3 đoạn thẳng AB là 5cm. Hỏi cả hai đoạn dài bao nhiêu cm?

 A. 70cm

 B. 65cm

 C. 60cm

 D. 55cm

Câu 6: Một hội nghị có 36 cái ghế xếp đều vào 4 hàng. Hỏi với 2304 ghế thì xếp vào được bao nhiêu hàng? Biết mỗi hàng có số ghế như nhau?

 A. 253 hàng

 B. 254 hàng

 C. 255 hàng

 D. 256 hàng

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Một cửa hàng có 2685 cái áo. Buổi sáng bán được 1/5 số áo. Buổi chiều bán được gấp đôi số áo buổi sáng. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc áo?

Câu 2: Có 48 lít dầu đổ đều vào 6 xe. Hỏi với 2872 lít dầu sẽ đổ được bao nhiêu chiếc xe? Biết mỗi xe đổ lượng dầu như nhau

Câu 3: Cho hình vẽ H .Tính chu vi và diện tích hình H

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.