Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Bài 1. Kết quả của phép tính 12 236 + 3 454 là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2. Cho dãy số sau: 4; 1962; 195; 2004; 1000; 1768; 9884; 20.

Số thứ nhất trong dãy số bằng một phần mấy số thứ tám trong dãy số?

A. 18

B. 117

C. 15

D. 120

Bài 3. Một hình vuông có chu vi 3dm 2cm. Vậy hình vuông đó có diện tích là:

A. 81cm2

B. 64cm2

C. 64cm

D. 16cm2

Quảng cáo

Bài 4. Mỗi mặt của khối hộp được lắp ráp bởi 7 thanh gỗ. Hỏi cần bao nhiêu thanh gỗ để lắp được khối hộp như hình bên?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 28 thanh gỗ

B. 35 thanh gỗ

C. 42 thanh gỗ

D. 49 thanh gỗ

Bài 5. Lượng mực trong lọ mực của em có khoảng:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 5ml

B. 50ml

C. 400ml

D. 4 l

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Bài 1: Đặt tính rồi tính

21 786 + 34 129

...........................

54 612 – 11 098

...........................

1 516 x 7

...........................

67 223 : 8

...........................

Quảng cáo

Bài 2: Điền dấu >, <, = ?

23 891 + 41 299 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 64 920

78 210 - 4 198 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 77 109

82 241 - 68 241 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 8 620 + 5380

5 700 + 44 300 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 25 000 × 4

2 850 ×3 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 6 621 : 3

72 990 : 5 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 68 218 : 2

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

14 364 : 9 + 20 020

....................................................

....................................................

45 890 – (4 813 × 6)

....................................................

....................................................

(10 356 × 5 – 780) : 6

.................................................... ....................................................

....................................................

....................................................

99 927 : (10 248 : 8 – 1 272)

.................................................... ....................................................

....................................................

....................................................

Bài 4: Hãy tô màu xanh vào phép tính có kết quả bé hơn 15000, tô màu vàng vào phép tính có kết quả lớn hơn 30 000.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Quảng cáo

Bài 5: Có 48 cái cốc xếp đều vào 8 hộp. Hỏi có 20736 cái cốc thì xếp được bao nhiêu hộp như thế?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6: Kho vắc - xin Covid-19 có 80 000 liều, chuyến đầu chuyển về các tỉnh thành 12 346 liều, chuyến sau chuyển gấp 3 lần chuyến trước. Hỏi sau hai lần chuyển kho còn lại bao nhiêu liều vắc - xin?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 7: Số?

a. 5 cm = ………… mm

b. 2kg = ……… g

6 dm =……. cm = ….. mm

4000g = ………kg

7 m = ….. dm = ….. cm = ……. mm

9kg = …………..g

8dm + 1dm = ……….. …. mm

2000g + 5000g = ………kg

c. 8l = ………. ml

d. 6000ml = ……..l

3l = ………. ml

1000ml + 3000ml = …….l

Bài 8: Tính

a. 600mm + 30mm =………

b. 500g - 150g = ………

c. 100ml + 850ml = …….

250mm x 4 =……….

1800g : 9 =………

770ml : 7 =……….

Bài 9: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 18cm, chiều rộng bằng 16 chiều dài. Hỏi diện tích khu vường đó bằng bao nhiêu xăng - ti - mét vuông?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 10: Từ 5 miếng bìa hình vuông có kích thước bằng nhau, bạn Bình xếp thành hình con cá như hình bên. Hỏi diện tích hình con cá là bao nhiêu biết cạnh của một hình vuông là 8cm.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên