Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông bằng:

Quảng cáo

 A. 6cm2

 B. 6cm

 C. 9cm2

 D. 12cm

Câu 2: Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

 A. 36cm2

 B. 48cm2

 C. 16cm2

 D. 32cm2

Câu 3: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu góc vuông?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

 A. 6    B. 8    C. 10    D. 12

Câu 4: Hình vẽ câu 3 có bao nhiêu hình tam giác:

 A. 2

 B. 3

 C. 4

 D. 5

Câu 5: Hình vẽ câu 3 có bao nhiêu hình tứ giác:

 A. 4

 B. 5

 C. 6

 D. 7

Câu 6: Một người đi bộ trong 6 phút được quãng đường 480m. Hỏi trong 9 phút người đó đi được quãng đường bao nhiêu, biết vận tốc của người đó là như nhau:

Quảng cáo

 A. 720m

 B. 640m

 C. 800m

 D. 900m

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là: 35cm, 26cm, 40cm

Câu 2: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Biết chiều rộng của hình chữ nhật bằng cạnh của một hình vuông có chu vi bằng 48cm. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật.

Câu 3: Một quầy tạp hoá có 9 thùng cốc. Sau khi bán đi 450 cốc thì quầy đó còn lại 6 thùng cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó có bao nhiêu cốc?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Chu vi hình tam giác bằng:

  35 + 26 + 40 = 101 cm

    Đáp số: 101cm

Câu 2: (2 điểm)

Cạnh của hình vuông bằng:

  48 : 4 = 12 cm

Chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh của hình vuông nên chiều rộng hình chữ nhật bằng 12cm

Chiều dài hình chữ nhật là:

  12 × 2 = 24 cm

Chu vi hình chữ nhật là:

  (12+ 24) × 2 = 72 cm

Diện tích hình chữ nhật là:

  12 × 24 = 288 cm2

    Đáp số: chu vi 72cm; Diện tích 288cm2

Câu 3: (3 điểm):

450 cốc ứng với số thùng là:

  9 – 6 = 3 (thùng)

Một thùng ứng với số cốc là:

  450 : 3 = 150 (cốc)

Trước khi bán quầy đó có số cốc là:

  150 × 9 = 1350 (cốc)

    Đáp số: 1350 cốc

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.