Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Hỏi ngày 4/5 năm đó là thứ mấy?

Quảng cáo

 A. Thứ tư

 B. Thứ sáu

 C. Thứ năm

 D. Chủ nhật

Câu 2: Số lớn nhất trong các số: 8576, 8756, 8765, 8675 là:

 A. 8576

 B. 8756

 C. 8765

 D. 8675

Câu 3: Năm nay mẹ 35 tuổi, tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ. Tính tổng số tuổi hai mẹ con khi con bằng tuổi mẹ hiện nay:

 A. 98

 B. 175

 C. 170

 D. 100

Câu 4: Số liền sau của số: 65939 là:

 A. 65929

 B. 65940

 C. 65941

 D. 65938

Câu 5: Cho hình vẽ

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Hình vẽ trên có bao nhiêu hình tam giác:

 A. 8    B. 10    C. 12    D. 14

Câu 6: Biết ABCD là hình chữ nhật có chiều rộng 4cm, chiều dài 10 cm. Hỏi diện tích hình chữ nhật ABCD là:

 A. 14cm2

 B. 14cm

 C. 28cm

 D. 28cm2

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a, 28764 : 4

b, 1563 × 7

c, 92835 + 1269

d, 65941 - 5929

Câu 2: Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu kg gạo?

Câu 3: Biết chu vi hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài hình chữ nhật đó gấp mấy lần chiều rộng?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

Ngày thứ hai bán được số kg gạo là:

  2358 × 3 = 7074 (kg)

Cả hai ngày bán được số kg gạo là:

  2358 + 7074 = 9432 (kg)

    Đáp số: 9432 kg

Câu 3: (3 điểm):

Gọi chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật lần lượt là a và b (a, b > 0 và a > b)

Chu vi hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng nên:

(a + b) × 2 = 6 × b

⇒ a × 2 + b × 2 = 6 × b

⇒ a × 2 = 4 × b

⇒ a = 2 × b

Vậy chiều dài hình chữ nhật đó gấp 2 lần so với chiều rộng.

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.