Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Chu vi hình vuông là 96cm. Cạnh của hình vuông là:

Quảng cáo

 A. 86cm

 B. 43cm

 C. 24cm

 D. 32cm

Câu 2: Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 13m, chiều rộng 9m là:

 A. 117m

 B. 117m2

 C. 44m2

 D. 44m

Câu 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng?

 A. 192cm2

 B. 190cm2

 C. 80cm2

 D. 84cm2

Câu 4: Hình chữ nhật ABCD có AB = 5cm, AD = 13cm. Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

 A. 36cm

 B. 36cm2

 C. 65cm2

 D. 45cm2

Câu 5: Đoạn thẳng AB dài 45cm. Đoạn thẳng CD dài hơn 1/3 đoạn thẳng AB là 5cm. Hỏi cả hai đoạn dài bao nhiêu cm?

 A. 70cm

 B. 65cm

 C. 60cm

 D. 55cm

Câu 6: Một hội nghị có 36 cái ghế xếp đều vào 4 hàng. Hỏi với 2304 ghế thì xếp vào được bao nhiêu hàng? Biết mỗi hàng có số ghế như nhau?

Quảng cáo

 A. 253 hàng

 B. 254 hàng

 C. 255 hàng

 D. 256 hàng

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Một cửa hàng có 2685 cái áo. Buổi sáng bán được 1/5 số áo. Buổi chiều bán được gấp đôi số áo buổi sáng. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc áo?

Câu 2: Có 48 lít dầu đổ đều vào 6 xe. Hỏi với 2872 lít dầu sẽ đổ được bao nhiêu chiếc xe? Biết mỗi xe đổ lượng dầu như nhau

Câu 3: Cho hình vẽ H .Tính chu vi và diện tích hình H

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Buổi sáng bán được số áo là:

  2685 : 5 = 537 (áo)

Buổi chiều bán được số áo là:

  537 × 2 = 1074 (áo)

Cửa hàng còn lại số áo là:

  2685 – 537 – 1074 = 1074 (áo)

    Đáp số: 1074 áo

Câu 2: (2 điểm)

Mỗi xe đổ số lít dầu là:

  48 : 6 = 8 (lít)

Với 2872 lít dầu sẽ đổ được số chiếc xe là:

  2872 : 8 = 359 (xe )

    Đáp số: 359 xe

Câu 3: (3 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Kéo dài BC cắt EF tại M ta có hình ABMF là hình vuông và CDEM là hình chữ nhật

Chu vi hình H bằng:

  AB + BC + CD + DE + EF + FA = 6 + 2 + 2 + 4 + 8 + 6 = 28 cm

Diện tích hình ABMF là:

  AB × AF = 6 × 6 = 36 cm2

Diện tích hình CDEM là:

  CD × DE = 2 × 4 = 8 cm2

Diện tích hình H bằng:

  SH = SABMF +SCDEM = 36 + 8 = 44 cm2

    Đáp số: 44cm2

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.