Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số liền trước số 42840 là:

Quảng cáo

 A. 42841

 B. 42830

 C. 42839

 D. 43850

Câu 2: Điền dấu >, <, = vào chỗ trống: 88568 … 78858 là:

 A. >

 B. <

 C. =

 D. Không có dấu nào

Câu 3: Số gồm bảy chục nghìn, năm trăm, sáu đơn vị viết là:

 A. 75600

 B. 75060

 C. 75006

 D. 70506

Câu 4: Hôm nay là thứ năm. Hỏi 100 ngày sau là thứ mấy trong tuần?

 A. Thứ tư

 B. Thứ năm

 C. Thứ sáu

 D. Thứ bảy

Câu 5: Trong các số dưới đây số nào không thuộc dãy: 2, 5, 8, 11, 14, …

 A. 23456

 B. 2000

 C. 2333

 D. 21345

Câu 6: Một đội công nhân 5 ngày đào được 1615m đường. Hỏi 7 ngày đào được bao nhiêu mét đường?

Quảng cáo

 A. 323m

 B. 2261m

 C. 2621m

 D. 332m

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Tìm x:

a, x : 8 = 3721

b, 24860 : x = 5

c, 49623 + x = 78578

d, 78026 – x = 69375

Câu 2: Bảy bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng 200g. Hỏi năm bao xi măng như thế có khối lượng xi măng là bao nhiêu kg?

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng và có diện tích bằng 48cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tìm x:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

Đổi 350kg = 350000g

Bảy vỏ bao xi măng nặng:

  200 × 7 = 1400 (g)

Mỗi bao xi măng có khối lượng xi măng là:

  (350000 – 1400) : 7 = 49800 (g)

Năm bao xi măng có khối lượng xi măng là:

  49800 × 5 = 249000 (g) = 249 kg

    Đáp số: 249kg

Câu 3: (3 điểm)

Gọi chiều rộng hình chữ nhật là a cm (a > 0)

Suy ra chiều dài hình chữ nhật là 3 × a

Theo bài ra ta có:

3 × a × a = 48 => a × a = 16 => a = 4cm => 3 × a = 12 cm

Suy ra chiều rộng hình chữ nhật là 4cm và chiều dài hình chữ nhật là 12cm

Vậy chu vi hình chữ nhật là:

  (4 + 12) × 2 = 32 cm

    Đáp số: 32cm

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.