Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Giá trị của biểu thức 700 : 5 × 4 là:

Quảng cáo

 A. 35

 B. 560

 C. 7500

 D. 150

Câu 2: Mua 9 bút chì hết 5400 đồng. Hỏi mua 6 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền?

 A. 36 đồng

 B. 360 đồng

 C. 3600 đồng

 D. 36000 đồng

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 8m 7cm = … cm là:

 A. 87

 B. 78

 C. 870

 D. 807

Câu 4: Tìm x: 8462 – x = 762

 A. 8700

 B. 6700

 C. 7600

 D. 7700

Câu 5: Mỗi giờ có 60 phút, vậy ¼ giờ là:

Quảng cáo

 A. 25 phút

 B. 40 phút

 C. 4 phút

 D. 15 phút

Câu 6: Bình nặng 35 kg. An nhẹ hơn Bình 6kg, Tuấn nặng hơn Bình 3kg. Hỏi cả 3 bạn nặng bao nhiêu kg?

 A. 102kg

 B. 105kg

 C. 108kg

 D. 111kg

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Tính giá trị biểu thức:

a, 15840 + 7932 × 5 =

b, 239 + 1267 × 3 =

c, (15786 – 13982) × 3 =

d, 2505 : (403 – 398) =

Câu 2: Một ô tô đi trong 8 ngày được 32624km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 ngày được bao nhiêu km? Biết mỗi ngày ô tô đi được số km là như nhau

Quảng cáo

Câu 3: An cưa một khúc gỗ thành các khúc gỗ ngắn hơn, mỗi khúc dài 5dm và An cưa 5 lần thì hết khúc gỗ. Hỏi khúc gỗ chưa cưa lúc đầu của An dài bao nhiêu mét?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính giá trị biểu thức:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

Ô tô đó đi trong 3 ngày được số km là:

  32624 : 8 × 3 = 12234 km

    Đáp số: 12234 km

Câu 3: (3 điểm):

An cưa 5 lần thì hết khúc gỗ nghĩa là An đã cưa khúc gỗ thành 6 khúc gỗ ngắn hơn, mỗi khúc gỗ dài 5dm

Khúc gỗ chưa cưa lúc đầu của An dài:

  5 × 6 = 30dm = 3m

Vậy khúc gỗ chưa cưa lúc đầu của An dài 3m

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.