Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 có đáp án (Đề 1)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 có đáp án, chọn lọc Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 | Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 cả năm (mỗi bộ sách) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáoLưu trữ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 (sách cũ)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Mua 5 quả trứng hết 4500 đồng. Hỏi nếu mua 3 quả trứng như vậy thì hết bao nhiêu tiền?

 A. 2700 đồng

 B. 7500 đồng

 C. 1500 đồng

 D. 4500 đồng

Câu 2: Tính giá trị 234 : 6 : 3 = ?

 A. 468

 B. 117

 C. 13

 D. 31

Câu 3: Mẹ có 2 tờ 5000 đồng, 3 tờ 10000 đồng và 4 tờ 20000 đồng. Hỏi mẹ có tất cả bao nhiêu tiền?

 A. 35000 đồng

 B. 120000 đồng

 C. 115000 đồng

 D. 110000 đồng

Câu 4: Một cây bút chì giá 2000 đồng, một cây bút bi có giá 3000 đồng. Hỏi với 10.000 đồng, Lan có thể mua được nhiều nhất bao nhiêu cây bút chì?

 A. 4 cây

 B. 2 cây

 C. 3 cây

 D. 5 cây

Câu 5: Tìm x biết:  x : 2 = 1764

 A. 3528

 B. 3258

 C. 3852

 D. 882

Câu 6: Lan, Mai, Hoa, Hùng có cân nặng lần lượt là 40kg, 32kg, 38kg, 45kg. Hỏi ai là người có cân nặng lớn nhất?

 A. Lan

 B. Mai

 C. Hoa

 D. Hùng

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Mua 6 quả cam có giá 6000 đồng. Hỏi mua 8 quả cam như thế thì hết bao nhiêu tiền?

Quảng cáo

Câu 2: Mẹ cho Nam 5000 đồng đi mua bút. Biết mỗi cây bút có giá 1500 đồng. Hỏi Nam có thể mua được nhiều nhất bao nhiêu cây bút?

Câu 3: Khi kiểm tra sức khoẻ bốn bạn Nam, Huy, Lan, Mai có chiều cao lần lượt là: 171cm, 160cm, 162cm, 155cm

Hỏi:

a, Trong bốn bạn ai là người cao nhất và cao bao nhiêu cm?

b, Lan có chiều cao bằng bao nhiêu cm?

c, Cô giáo chọn ra những bạn có chiều cao lớn hơn 160cm để đi biểu diễn văn nghệ. Hỏi những bạn nào được chọn?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Quảng cáo

Mỗi quả cam hết số tiền là:

  6000 : 6 = 1000 (đồng)

Mua 8 quả cam hết số tiền là:

  1000 × 8 = 8000 (đồng)

    Đáp số: 8000 đồng

Câu 2 (2 điểm):

Ta có:

  1500 × 3 = 4500 đồng < 5000 đồng

  1500 × 4 = 6000 đồng > 5000 đồng

Suy ra với mỗi cây bút có giá 1500 đồng thì với 5000 đồng, Nam có thể mua được nhiều nhất là 3 cây bút

Vậy Nam có thể mua được nhiều nhất là 3 cây bút.

Câu 3: (3 điểm)

a, Trong bốn bạn Nam là người cao nhất và Nam cao 171cm

b, Lan có chiều cao là 162cm

c, Những bạn được chọn là: Nam và Lan

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Mua 5 quả trứng hết 4500 đồng. Hỏi nếu mua 3 quả thì hết bao nhiêu tiền?

Quảng cáo

 A. 2700 đồng

 B. 7500 đồng

 C. 1500 đồng

 D. 4500 đồng

Câu 2: Tính 464 : 2 × 3 = ?

 A. 966

 B. 669

 C. 696

 D. 77

Câu 3: Tìm x: (234 + x) × 2 = 3468

 A. x = 6027

 B. x = 6072

 C. x = 6702

 D. x = 1500

Câu 4: Một cây bút có giá 3000 đồng, một quyển vở có giá 5000 đồng. Hỏi mua 2 quyển vở và 3 cái bút mất bao nhiêu tiền?

 A. 16000 đồng

 B. 19000 đồng

 C. 21000 đồng

 D. 8000 đồng

Câu 5: Cho dãy số 7, 8, 12, 14, 18, 20. Hỏi số thứ tư trong dãy là số bao nhiêu?

 A. 7

 B. 8

 C. 12

 D. 14

Câu 6: Cũng dãy số ở câu 5 cho biết tổng của số thứ ba từ trái sang và số thứ hai từ phải sang bằng bao nhiêu?

 A. 30

 B. 32

 C. 26

 D. 27

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Bác Nam cần lát 6 căn phòng như nhau, để lát 4 căn phòng bác cần 8200 viên gạch. Hỏi để lát hết 6 căn, bác cần bao nhiêu viên gạch?

Câu 2: Mẹ nhờ Nam ra chợ mua 1kg cam. Biết 1kg cam mất 15000 đồng. Trong tay Nam có 2 tờ tiền: 1 tờ mệnh giá 20000 đồng, 1 tờ mệnh giá 10000 đồng. Nếu phải đưa một trong hai tờ tiền, Nam phải đưa tờ nào mới đủ để trả cho bác bán cam và Nam còn lại bao nhiêu tiền?

Câu 3: Trên xe hàng có 5 bao gạo tương ứng với 5 nhà Trung, Hoa, Thuỷ, Hải, Hà là: 15kg, 26kg, 17kg, 20kg, 40kg

a, Hỏi nhà Trung và nhà Hải có bao gạo nặng bao nhiêu kg?

b, Những nhà nào có bao gạo lớn hơn 25kg?

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Một cây kem có giá 5000 đồng. Lan mua 2 cây và đưa bác chủ quán 20000 đồng. Hỏi bác chủ quán phải trả lại Lan bao nhiêu tiền?

 A. 17000 đồng

 B. 15000 đồng

 C. 12000 đồng

 D. 10000 đồng

Câu 2: Tính 49 × 4∶7 = ?

 A. 85

 B. 28

 C. 29

 D. 30

Câu 3: Tìm x biết: (x - 1264) ∶ 2 = 4986

 A. 1229

 B. 8708

 C. 11236

 D. 3757

Câu 4: Cho bảng sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Hỏi lớp nào có số học sinh giỏi (HSG) nhiều nhất?

 A. 3A    B. 3B    C. 3C    D. 3D

Câu 5: Nhìn vào bảng câu 4, hỏi lớp nào có số học sinh tiên tiến (HSTT) là 26 bạn?

 A. 3A    B. 3B    C. 3C    D. 3D

Câu 6: Nhìn vào bảng câu 4, cho biết tổng số học sinh giỏi lớp 3A và 3C là bao nhiêu?

 A. 18    B. 49    C. 20    D. 15

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Nam đi từ nhà mình đến nhà Hải hết 30 phút. Hỏi Nam đi từ nhà mình đến nhà Trung hết bao nhiêu phút? Biết nhà Nam cách nhà Hải 3km, còn nhà Hải cách nhà Trung là 4km.

Câu 2: Tú vào cửa hàng mua 3 chiếc bút bi. Biết một chiếc có giá 3000 đồng. Tú đưa bác chủ quán 10000 đồng. Hỏi bác chủ quán phải trả lại Tú bao nhiêu tiền?

Câu 3: Tổng các ngày chủ nhật của tháng 3 năm 2019 là: 1, 8, 15, 22, 29. Hãy trả lời những câu hỏi sau:

a, Tháng 3 năm 2019 có bao nhiêu ngày chủ nhật?

b, Chủ nhật thứ ba là ngày nào?

c, Ngày 22 là chủ nhật thứ mấy trong tháng?

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3) có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên