Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính: 175 - (30 + 20)

Quảng cáo

 A. 165

 B. 145

 C. 125

 D. 135

Câu 2: Tìm x biết: 48 ÷ (6 ÷ x) = 8

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

Câu 3: Cho hình vẽ:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Hình bên có bao nhiêu hình chữ nhật?

 A. 6    B. 9    C. 8    D. 7

Câu 4: Tính: 6 × 6 + 8 × 8 = ?

 A. 28

 B. 72

 C. 100

 D. 68

Câu 5: Hai đội công nhân cùng làm chung một đoạn đường dài 585m. Đội A có 5 người, đội B có 4 người. Hỏi mỗi công nhân phải làm bao nhiêu mét đường? (các công nhân làm như nhau)

Quảng cáo

 A. 66m

 B. 64m

 C. 60m

 D. 65m

Câu 6: Một hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án chiều dài. Hỏi chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu mét?

 A. 8m

 B. 16m

 C. 24m

 D. 12m

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính:

 a, 876 - 24 × 5 - 621 ÷ 9

 b, (596 - 496) × 2 + 7 × (456 ÷ 4)

Câu 2: Theo kế hoạch, một tổ sản xuất phải dệt 450 chiếc áo len. Tổ đó đã làm được Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số chiếc áo len theo kế hoạch . Hỏi tổ đó còn phải dệt bao nhiêu chiếc áo len nữa?

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 16m. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu mét?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Tổ sản xuất đã dệt được số áo len là:

  450 ÷ 5 = 90 (chiếc)

Tổ sản xuất còn phải dệt số áo len là:

  450 – 90 = 360 (chiếc)

    Đáp số: 360 chiếc

Câu 3 (3 điểm):

Gọi chiều rộng hình chữ nhật là a (m)

Chiều dài hình chữ nhật là: a + 16 (m)

Theo bài ra, ta có:

  3 × a = a + 16

  2 × a = 16

  a = 8

Chiều dài hình chữ nhật là a + 16 = 8 + 16 = 24 (m)

Vậy chiều dài hình chữ nhật là 24m.

Chiều rộng hình chữ nhật là 8m.

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.