Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính: 84 ÷ (4 ÷ 2) = ?

Quảng cáo

 A. 10

 B. 11

 C. 42

 D. 24

Câu 2: Tìm x biết: 81 ÷ (3 × x) = 9

 A. 0

 B. 1

 C. 2

 D. 3

Câu 3: Cho hình vẽ:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Hình chữ nhật ABDC có chiều rộng bằng bao nhiêu cm?

 A. 1cm

 B. 4cm

 C. 5cm

 D. 6cm

Câu 4: Chiều rộng hình chữ nhật ABDC lớn hơn chiều rộng hình chữ nhật ABMN là bao nhiêu cm? (hình vẽ câu 3)

 A. 3cm

 B. 1cm

 C. 4cm

 D. 2cm

Câu 5: Hình vẽ trên có bao nhiêu hình chữ nhật?

 A. 4

 B. 3

 C. 2

 D. 1

Câu 6: Hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng là 75cm. Chiều rộng hình chữ nhật bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án tổng chiều dài và chiều rộng. Hỏi chiều dài hình chữ nhật là bao nhiêu cm?

 A. 60

 B. 13

 C. 15

 D. 40

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính:

Quảng cáo

 a, (101 + 7) × 9

 b, 89 × 2 + 130

Câu 2: Một cửa hàng có 36 chiếc quạt. Ngày thứ nhất bán được Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số quạt. Ngày thứ hai bán được Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số quạt còn lại. Hỏi cửa hàng ngày thứ hai bán được bao nhiêu chiếc quạt?

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án chiều dài. Nếu mở rộng chiều dài thêm 12m ta được 27m. Hỏi chiều dài và chiều rộng ban đầu hình chữ nhật là bao nhiêu?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (3 điểm):

Ngày thứ nhất cửa hàng bán được số quạt là:

  36 ÷ 4 = 9 (chiếc)

Sau ngày thứ nhất cửa hàng còn lại số quạt là:

  36 – 9 = 27 (chiếc)

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số quạt là:

  27 ÷ 3 = 9 (chiếc)

    Đáp số: 9 chiếc quạt

Câu 3 (2 điểm):

Nếu mở rộng chiều dài thêm 12m ta được 27m.

Chiều dài hình chữ nhật là:

  27 – 12 = 15 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

  15 ÷ 3 = 5 (m)

    Đáp số: Chiều dài: 15m

       Chiều rộng: 5m

Tải xuống

Quảng cáo

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.