Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Cho số bé là 5, số lớn là 35. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé?

Quảng cáo

 A. 8 lần

 B. 7 lần

 C. 6 lần

 D. 5 lần

Câu 2: Điền số thích hợp vào dấu “?”:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

 A. 108

 B. 99

 C. 76

 D. 100

Câu 3: Tính: 930 - 18 ÷ 3 = ?

 A. 924

 B. 304

 C. 612

 D. 912

Câu 4: Hình chữ nhật có bao nhiêu góc vuông?

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 9m 8cm = ........ cm

 A. 98

 B. 908

 C. 980

 D. 9080

Câu 6: Một hình chữ nhật có chiều rộng 6cm. Chiều dài hơn chiều rộng 7cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật là bao nhiêu cm?

Quảng cáo

 A. 38cm

 B. 19cm

 C. 13cm

 D. 42cm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x biết:

 a, 90 ÷ (x + 7) = 6

 b, (x + 24) ÷ 5 = 83

Câu 2: Có 750 quyển sách xếp đều vào 5 tủ, mỗi tủ có 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách? Biết mỗi ngăn có số sách là như nhau.

Câu 3: Một cửa hàng nhập về 168 tấn gạo, chia đều vào 3 kho. Sau đó, cửa hàng nhập thêm vào mỗi kho 16 tấn gạo và bán hết số gạo trong 2 kho. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu tấn gạo?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x biết:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Số ngăn sách có là:

  5 × 2 = 10 (ngăn)

Mỗi ngăn có số quyển sách là:

  750 ÷ 10 = 75 (quyển)

    Đáp số: 75 quyển sách

Câu 3 (3 điểm):

Ban đầu mỗi kho có số gạo là:

  168 ÷ 3 = 56 (tấn)

Sau khi cửa hàng nhập thêm vào mỗi kho 16 tấn.

Mỗi kho có số gạo là:

  56 + 16 = 72 (tấn)

Cửa hàng đã bán được số tấn gạo là:

  72 × 2 = 144 (tấn)

    Đáp số: 144 tấn gạo

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.