Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Kết quả của phép chia 48 : 3 là:

A. 13

B. 14

C. 16

D. 15

2. Cho 81 : ….. = 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 27

B. 25

C. 17

D. 16

3. Hoa có 45 cái kẹo. Hoa chia cho Hồng 13số kẹo Hoa có. Hỏi Hồng được chia bao nhiêu cái kẹo?

A. 30 cái kẹo

B. 15 cái kẹo

C. 16 cái kẹo

D. 20 cái kẹo

Quảng cáo

4. 14 của một giờ bằng bao nhiêu phút?

A. 12 phút

B. 30 phút

C. 10 phút

D. 20 phút

5. Bố đi công tác 2 tuần lễ và 5 ngày. Hỏi bố đi công tác tất cả bao nhiêu ngày?

A. 7 ngày

B. 10 ngày

C. 14 ngày

D. 19 ngày

6. Mai có số bông hoa bằng số bông hoa của Hà giảm đi 4 lần. Biết số hoa của Hà là 96 bông. Tìm số hoa của Mai.

A. 100 bông

B. 24 bông

C. 42 bông

D. 92 bông

Quảng cáo

7. Cửa hàng có 580 kg khoai tây, cửa hàng đã bán đi 12 số khoaitây đó. Hỏi cửa hàng đã bán đi bao nhiêu ki–lô-gam khoai tây?

A. 290kg

B. 240kg

C. 260kg

D. 300kg

8. Khoanh vào 12số cái bánh và 14 số cái bút:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

9. Một lớp có 38 học sinh đi liên hoan bằng xe taxi. Biết mỗi xe chở được 4 học sinh. Hỏi cô giáo cần gọi bao nhiêu xe để chở hết cả lớp?

Trả lời: Để chở hết cả lớp, cô giáo cần gọi….......xe taxi.

10. Điền Đ/S để thực hiện quy định 5K nhé!

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Quảng cáo

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Số đã cho

12

18

42

36

Gấp 6 lần

Giảm 6 lần

Bài 2. Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

1 m….. .. 125 m ×8

100 m : 4………20 m

235 dm × 2 …….. 429 dm

1 m ……… 345 mm + 655 mm

636 m : 6……... 107 m

250 cm × 2 ………..5 dm

Bài 3. Một đoạn đường dài 60cm. Con sên đã bò được 15 đoạn đường. Hỏi con sên đã bò được đoạn đường dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4. May một bộ quần áo hết 3m. Hỏi có 65m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. Có 27 kg lạc đóng vào 6 túi như nhau. Hỏi mỗi túi chứa bao nhiêu ki-lô-gam lạc và còn thừa bao nhiêu ki-lô-gam lạc?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6. Có 120 học sinh xếp đều thành 8 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 7. Có 259 cái bát xếp vào các hộp, mỗi hộp xếp được nhiều nhất 8 cái. Vậy cần ít nhất bao nhiêu cái hộp để đựng hết số bát đó.

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 8.Một cửa hàng có 945 cái quạt, người ta đã bán đi 18 số quạt đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cái quạt?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 9.Đội Một trồng được 123 cây, đội Hai trồng được gấp 3 lần số cây của đội Một. Hỏi cả hai đội trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 10.Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 236kg ngô. Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được gấp đôi thửa ruộng thứ nhất. Hỏi cả hai thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam ngô?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 11.Một đội công nhân lúc đầu có 156 người. Sau đó có 31 người chuyển sang đội khác, số người còn lại được chia thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm công nhân có bao nhiêu người?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 12. Ba gói kẹo to, mỗi gói kẹo to cân nặng 250g. Hai gói kẹo nhỏ, mỗi gói cân nặng 100g. Hỏi cả năm gói kẹo đó cân nặng bao nhiêu gam?

Trả lời: Cả năm gói kẹo đó cân nặng……..g

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên