Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 có đáp án (Đề 1)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số chín trăm mười hai viết là:

Quảng cáo

 A. 92

 B. 902

 C. 912

 D. 921

Câu 2: Tính: 840 ÷ (2 + 2) = ?

 A. 210

 B. 220

 C. 202

 D. 120

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 7m 3cm = ........ cm

 A. 73

 B. 703

 C. 730

 D. 713

Câu 4: Một chiếc bìa hình chữ nhật có chiều dài là 25dm, chiều rộng 1dm. Chu vi miếng bìa đó là bao nhiêu dm?

 A. 52dm

 B. 70dm

 C. 26dm

 D. 60dm

Câu 5: Hình vuông có mấy góc vuông?

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

Câu 6: Một cái ao hình vuông có cạnh 6m. Chu vi cái ao đó là:

Quảng cáo

 A. 24m

 B. 30m

 C. 12m

 D. 18m

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

 a, 533 + 182

 b, 782 - 254

 c, 172 × 7

 d, 798 ÷ 7

Câu 2: Người ta xếp 100 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp có 4 cái bánh. Sau đó, người ta xếp các hộp vào các thùng, mỗi thùng 5 hộp. Hỏi có bao nhiêu thùng bánh?

Câu 3: Có 5 thùng sách, mỗi thùng đựng được 117 quyển sách. Số sách đó chia đều cho 9 thư viện trường học. Hỏi mỗi thư viện được chia bao nhiêu quyển sách?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Số hộp bánh có là:

  100 ÷ 4 = 25 (hộp)

Số thùng bánh có là:

  25 ÷ 5 = 5 (thùng)

    Đáp số: 5 thùng bánh

Câu 3 (3 điểm):

Số quyển sách có được là:

  117 × 5 = 585 (quyển)

Mỗi thư viện có số sách là:

  585 ÷ 9 = 65 (quyển)

    Đáp số: 65 quyển sách

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Cho số bé là 5, số lớn là 35. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé?

 A. 8 lần

 B. 7 lần

 C. 6 lần

 D. 5 lần

Câu 2: Điền số thích hợp vào dấu “?”:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

 A. 108

 B. 99

 C. 76

 D. 100

Câu 3: Tính: 930 - 18 ÷ 3 = ?

 A. 924

 B. 304

 C. 612

 D. 912

Câu 4: Hình chữ nhật có bao nhiêu góc vuông?

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 9m 8cm = ........ cm

 A. 98

 B. 908

 C. 980

 D. 9080

Câu 6: Một hình chữ nhật có chiều rộng 6cm. Chiều dài hơn chiều rộng 7cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật là bao nhiêu cm?

 A. 38cm

 B. 19cm

 C. 13cm

 D. 42cm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x biết:

 a, 90 ÷ (x + 7) = 6

 b, (x + 24) ÷ 5 = 83

Câu 2: Có 750 quyển sách xếp đều vào 5 tủ, mỗi tủ có 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách? Biết mỗi ngăn có số sách là như nhau.

Câu 3: Một cửa hàng nhập về 168 tấn gạo, chia đều vào 3 kho. Sau đó, cửa hàng nhập thêm vào mỗi kho 16 tấn gạo và bán hết số gạo trong 2 kho. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu tấn gạo?

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là:

 A. 102

 B. 101

 C. 100

 D. 120

Câu 2: Tính: 789 - 45 + 55 = ?

 A. 100

 B. 799

 C. 744

 D. 689

Câu 3: Có 7 con vịt, số gà nhiều hơn số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng một phần mấy số gà?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 8 × 7 < … × 8

 A. 7

 B. 5

 C. 8

 D. 6

Câu 5: Gấp 7 lần của 10 lít là:

 A. 15 lít

 B. 49 lít

 C. 70 lít

 D. 17 lít

Câu 6: Số nhỏ nhất có 4 chữ số là:

 A. 1023

 B. 1001

 C. 1012

 D. 1000

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính:

 a, 267 + 125 - 278

 b, 583 - 83 × 3

Câu 2: Một cửa hàng có 453kg gạo, cửa hàng đã bán được Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo?

Câu 3: Lan có 6 hộp kẹo. Sau khi Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộp kẹo. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.