Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là:

Quảng cáo

 A. 102

 B. 101

 C. 100

 D. 120

Câu 2: Tính: 789 - 45 + 55 = ?

 A. 100

 B. 799

 C. 744

 D. 689

Câu 3: Có 7 con vịt, số gà nhiều hơn số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng một phần mấy số gà?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 8 × 7 < … × 8

 A. 7

 B. 5

 C. 8

 D. 6

Câu 5: Gấp 7 lần của 10 lít là:

 A. 15 lít

 B. 49 lít

 C. 70 lít

 D. 17 lít

Câu 6: Số nhỏ nhất có 4 chữ số là:

Quảng cáo

 A. 1023

 B. 1001

 C. 1012

 D. 1000

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính:

 a, 267 + 125 - 278

 b, 583 - 83 × 3

Câu 2: Một cửa hàng có 453kg gạo, cửa hàng đã bán được Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo?

Câu 3: Lan có 6 hộp kẹo. Sau khi Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộp kẹo. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Cửa hàng đã bán được số kg gạo là:

  453 ÷ 3 = 151 (kg)

Cửa hàng còn lại số kg gạo là:

  453 – 151 = 302 (kg)

    Đáp số: 302kg gạo

Câu 3 (3 điểm):

24 viên kẹo ứng với số hộp kẹo là:

  6 – 4 = 2 (hộp)

Một hộp kẹo có số viên kẹo là:

  24 ÷ 2 = 12 (viên kẹo)

Lan có tất cả số viên kẹo là:

  12 × 6 = 72 (viên kẹo)

    Đáp số: 72 viên kẹo

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.