Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Cánh diều có đáp án

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Cánh diều có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Cánh diều có đáp án

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần TV 3 CD

Chỉ 100k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Gấp 123 lên 3 lần ta được:

A. 369

B. 639

C. 126

D. 936

Câu 2. Phép chia 487 : 4 có số dư là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3. Trong các biểu thức sau, biểu thức có giá trị lớn nhất là:

A. 726 – 45 – 73

B. 212 × 4 – 350

C. 880 : 4 : 2

D. 110 × (63 : 9)

Câu 4. Trong phích có 1 l nước. Sau khi rót ra 3 cốc (như bức tranh), trong phích còn lại là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 100 ml nước

B. 200 ml nước

C. 300 ml nước

D. 400 ml nước

Câu 5. Một cái cửa phòng dạng hình chữ nhật có chiều dài là 22 dm, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 10 dm. Vậy chu vi của cái cửa phòng đó là:

A. 34 dm

B. 34 dm

C. 68 dm

D. 108 dm

Câu 6. Hôm qua cửa hàng nhà Mai bán được 125 quyển vở, hôm nay bán được nhiều hơn hôm qua 65 quyển. Vậy số vở cửa hàng bán được trong hai ngày là:

A. 190 quyển vở

B. 315 quyển vở

C. 305 quyển vở

D. 205 quyển vở

Câu 7. Một mâm cỗ ở quê Hà đủ cho nhiều nhất 6 người ăn. Tuần sau là giỗ cụ nội, bố dự định mời 29 người khách. Vậy để đủ cỗ cho khách và 6 thành viên trong gia đình, gia đình Hà cần chuẩn bị ít nhất số mâm cỗ là:

A. 4 mâm cỗ

B. 5 mâm cỗ

C. 6 mâm cỗ

D. 7 mâm cỗ

II. Phần tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2. Tính giá trị của các biểu thức sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. Đặt dấu ngoặc ( ) vào các biểu thức sau để được biểu thức có giá trị đúng:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4. Tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. Để may một chiếc váy cần 2 m vải. Mẹ mua 3 tấm vải, mỗi tấm dài 20 m. Hỏi với số vải đã mua mẹ có thể may được bao nhiêu chiếc váy?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

Bài 6. Bác Tư có hai mảnh vườn ở cạnh nhau. Mảnh vườn hình vuông có chu vi là 40 m. Mảnh vườn hình chữ nhật dài 20 m, chiều rộng của mảnh vườn cũng là cạnh của mảnh vườn hình vuông.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

a) Tính chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật.

Bài giải

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

b) Bác Tư muốn dùng lưới rào hai mảnh vườn và ngăn cách hai mảnh vườn với nhau (như bức tranh). Hỏi bác Tư cần dùng bao nhiêu mét lưới?

Trả lời: Bác Tư cần dùng … mét lưới.

Đáp án và hướng dẫn giải

I. Phần trắc nghiệm

1 – A

2 – C

3 – D

4 – D

5 – C

6 – B

7 – C

Câu 1.

Đáp án đúng là: A

Gấp 123 lên 3 lần ta làm phép tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Vậy gấp 123 lên 3 lần ta được 369.

Câu 2.

Đáp án đúng là: C

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Vậy 487 : 4 = 121 (dư 3)

Câu 3.

Đáp án đúng là: D

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Câu 4.

Đáp án đúng là: D

Đổi 1 l = 1 000 ml

Quan sát bức tranh ta thấy mỗi cốc đã được rót ra 200 ml nước.

3 cốc có chứa số mi-li-lít nước là:

200 × 3 = 600 (ml)

Trong phích còn lại số mi-li-lít nước là:

1 000 – 600 = 400 (ml)

Đáp số: 400 ml

Câu 5.

Đáp án đúng là: C

Chiều rộng của cửa phòng là:

22 – 10 = 12 (dm)

Chu vi của cửa phòng đó là:

(22 + 12) × 2 = 68 (dm)

Đáp số: 68 dm

Câu 6.

Đáp án đúng là: B

Hôm nay cửa hàng bán được số quyển vở là:

125 + 65 = 190 (quyển vở)

Số vở cửa hàng bán được trong hai ngày là:

125 + 190 = 315 (quyển vở)

Đáp số: 315 quyển vở

Câu 7.

Đáp án đúng là: C

Tổng số người ăn cỗ là:

29 + 6 = 35 (người)

Gia đình Hà cần chuẩn bị ít nhất số mâm cỗ là:

35 : 6 = 6 (dư 1)

Vậy để đủ cỗ cho khách và 6 thành viên trong gia đình, gia đình Hà cần chuẩn bị ít nhất 7 mâm cỗ.

II. Phần tự luận

Bài 1.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3.

50 : 7 – 2 = 10

50 : (7 – 2)= 10

30 + 30 : 3 = 20

(30 + 30) : 3 = 20

20 + 12 : 4 + 2 = 22

20 + 12 :(4 + 2)= 22

2 × 4 + 36 : 4 = 20

2 × (4 + 36): 4 = 20

Bài 4.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5.

Bài giải

Mẹ mua số mét vải là:

20 × 3 = 60 (m)

Mẹ có thể may được số chiếc váy là:

60 : 2 = 30 (chiếc)

Đáp số: 30 chiếc váy

Bài 6.

a)

Bài giải

Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật là:

40 : 4 = 10 (m)

Chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật là:

(20 + 10) × 2 = 60 (m)

Đáp số: 60 m

b) Bác Tư cần dùng 90mét lưới.

Giải thích: Số mét lưới bác Tư cần dùng bằng tổng chu vi của hai mảnh vườn.

Mảnh vườn hình vuông có chu vi là 40 m.

Mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 60 m.

Tổng chu vi của hai mảnh vường là 40 + 60 = 90 m.

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần TV 3 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học