Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Bài 1. Hình trên có:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

a) Bao nhiêu góc vuông?

A. 5 góc

B. 6 góc

C. 7 góc

D. 8 góc

b) Bao nhiêu góc không vuông?

A. 10 góc

B. 11 góc

C. 12 góc

D. 13 góc

Bài 2. Phép tính 87 : 5 có số dư là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Quảng cáo

Bài 3. Hình bên có mấy hình trụ? Mấy hình tam giác?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 3 hình trụ, 3 hình tam giác

B. 4 hình trụ, 5 hình tam giác

C. 3 hình trụ, 10 hình tam giác

D. 4 hình trụ, 10 hình tam giác

Bài 4. Nối biểu thức với giá trị của biểu thức đó:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

PHẦN 5. TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Quảng cáo

Bài 6. Kể tên các đường kính, bán kính của hình tròn dưới đây:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 7. Điền dấu (> ;< ; =) thích hợp vào ô trống:

a. 615 + 121 – 247 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 528

b. 573 + 105 : 5 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 630

c. 30cm + 50cm + 20cm Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 100cm

d. 100mm Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 80mm + 20mm

Quảng cáo

Bài 8. Tính giá trị của biểu thức

(318 + 27) × 2

= …………….

= …………….

= …………….

(135 + 48) : 3

= …………….

= …………….

= …………….

(105 – 28) × 4

= …………….

= …………….

= …………….

(230 – 75) : 5

= …………….

= …………….

= …………….

72 : 2 : 3

= …………….

= …………….

= …………….

96 : 6 × 2

= …………….

= …………….

= …………….

72 : (2 × 3)

= …………….

= …………….

= …………….

96 : (6 : 2)

= …………….

= …………….

= …………….

46 × 5 : 2

= …………….

= …………….

= …………….

266 : 7 × 9

= …………….

= …………….

= …………….

Bài 9. Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức đó:

a. 65 cộng với tích của 9 và 4

b. 18 nhân với tổng của 3 và 5

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

c. Hiệu của 92 và 54 rồi cộng với 28:

d. Tổng của 222 và tích của 20 và 4:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

e. Hiệu của 435 và tích của 15 và 6:

f. Hiệu của 435 và tổng của 100 và 6:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Bài 10. Chú giun muốn bò về tổ phải bò theo đường gấp khúc dưới đây. Chú giun phải bò quãng đường là bao nhiêu mét?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 11. Bác An có một đàn gà. Sau khi bác bán đi 17 con gà thì số gà còn lại được nhốt vào 5 chuồng, mỗi chuồng có 9 con gà. Hỏi lúc đầu bác An có bao nhiêu con gà?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 12. Mỗi gói kẹo nặng 100g, mỗi gói bánh nặng 350g. Hỏi 3 gói kẹo và 2 gói bánh nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 13. Hãy đặt dấu ngoặc đơn thích hợp để được biểu thức đúng:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên