Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 Cánh diều có đáp án

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 Cánh diều có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 Cánh diều có đáp án

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Biểu thức “Mười lăm cộng hai mươi bảy trừ chín” viết là:

A. 15 + 27 – 9

B. 27 – 15 – 9

C. 27 + 15 – 9

D. 15 – 9 + 27

Câu 2. Giá trị biểu thức 650 – 260 + 82 là:

A. 572

B. 472

C. 308

D. 318

Câu 3. Cho biểu thức 32 : (8 – 4) × 2. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức đó là:

A. Chia, trừ, nhân.

B. Nhân, chia, trừ.

C. Trừ, chia, nhân.

D. Trừ, nhân, chia.

Câu 4. Trong các biểu thức sau, biểu thức được tính đúng là:

A. 8 × 4 – 2 = 16

B. 40 : 4 × 2 = 5

C. 24 + 12 : 4 = 9

D. 10 × (10 – 6) = 40

Câu 5. Trong các biểu thức sau, biểu thức có kết quả lớn nhất là:

A. 38 + 45 + 57

B. 229 – 72 – 72

C. 112 × 4 + 42

D. 800 – 600 : 2

Câu 6. Nhà Mai có 110 con gà trống, số gà mái gấp 8 lần số gà trống. Vậy số gà nhà Mai có là:

A. 880 con

B. 990 con

C. 770 con

D. 900 con

Câu 7. “Hôm nay, hai chị em Bình và An cùng nhau đi giúp bố mẹ nhặt hạt điều. Bình nhặt được 10 kg hạt điều, An nhặt được 5 kg hạt điều. Hai chị em chia đều số hạt điều nhặt được vào 5 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam hạt điều?”

Biểu thức để tính số hạt điều mỗi túi có là:

A. 10 + 5 : 5 = 11 (kg)

B. 10 : (5 + 5) = 1 (kg)

C. 10 × 5 : 5 = 10 (kg)

D. (10 + 5) : 5 = 3 (kg)

II. Phần tự luận

Bài 1. Tính giá trị của các biểu thức sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2. Nối

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. Quan sát tranh và viết biểu thức thích hợp:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Có bao nhiêu quả cà chua?

……………………………..

Có bao nhiêu bông hoa?

……………………………………….

Bài 4. Xe tải chở được 770 kg gạo, số gạo xe máy chở được bằng số gạo xe tải chở được giảm đi 7 lần. Hỏi cả hai xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

Bài 5. Minh và Mai cùng đi hái cam. Mai hái được 20 quả cam, Minh hái được 60 quả cam. Hai bạn xếp số cam cả hai hái được vào 8 rổ. Hỏi mỗi rổ có bao nhiêu quả cam?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

Bài 6. Điền dấu “+, -, ×, :” thích hợp vào ô trống:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Đáp án và hướng dẫn giải

I. Phần trắc nghiệm

1 – A

2 – B

3 – C

4 – D

5 – D

6 – B

7 – D

Câu 1.

Đáp án đúng là: A

Biểu thức “Mười lăm cộng hai mươi bảy trừ chín” viết là: 15 + 27 – 9

Câu 2.

Đáp án đúng là: B

Biểu thức đã cho chỉ có các phép tính cộng và trừ nên ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

650 – 260 + 82

= 390 + 82

= 472

Câu 3.

Đáp án đúng là: C

Ta thực hiện phép tính trừ trong ngoặc trước, tiếp theo là phép tính chia và cuối cùng là phép tính nhân.

32 : (8 – 4) × 2

= 32 : 4 × 2

= 8 × 2

= 16

Câu 4.

Đáp án đúng là: D

Cách tính đúng cho mỗi biểu thức là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Vậy chỉ có biểu thức 10 × (10 – 6) = 40 được tính đúng.

Câu 5.

Đáp án đúng là: D

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

So sánh các kết quả vừa tính được: 85 < 140 < 490 < 500

Vậy biểu thức có kết quả lớn nhất là 800 – 600 : 2

Câu 6.

Đáp án đúng là: B

Số gà mái nhà Mai có là:

110 × 8 = 880 (con)

Số gà nhà Mai có là:

880 + 110 = 990 (con)

Đáp số: 990 con.

Câu 7.

Đáp án đúng là: D

Mỗi túi có số ki-lô-gam hạt điều là: (10 + 5) : 5 = 3 (kg)

II. Phần tự luận

Bài 1.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Có bao nhiêu quả cà chua?

10 × 3 + 5 = 35 (quả)

Có bao nhiêu bông hoa?

12 × 3 + 10 = 46 (bông hoa)

Bài 4.

Bài giải

Xe máy chở được số ki-lô-gam gạo là:

770 : 7 = 110 (kg)

Cả hai xe chở được số ki-lô-gam gạo là:

770 + 110 = 880 (kg)

Đáp số: 880 kg gạo

Bài 5.

Bài giải

Tổng số cam hai bạn Minh và Mai hái được là:

20 + 60 = 80 (quả)

Mỗi rổ có số quả cam là:

80 : 8 = 10 (quả)

Đáp số: 10 quả cam

Bài 6.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học