Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Cánh diều có đáp án

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Cánh diều có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Cánh diều có đáp án

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Gấp 122 lên 4 lần ta được:

A. 488

B. 126

C. 848

D. 484

Câu 2. Phép chia 669 : 6 có số dư là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3. 20 là giá trị của biểu thức nào?

A. 40 : 4 × 2

B. 20 + 20 : 2

C. 88 : (4 – 2)

D. (70 – 50) × 3

Câu 4. Hình bên có:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 5 góc vuông

B. 6 góc vuông

C. 7 góc vuông

D. 8 góc vuông

Câu 5. Chu vi của hình vuông có cạnh bằng 5 dm là:

A. 15 dm

B. 2 m

C. 10 dm

D. 30 dm

Câu 6. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 10 m, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Vậy chu vi mảnh đất đó là:

A. 20 m

B. 12 m

C. 60 m

D. 100 m

II. Phần tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2. Đặt tính rồi tính

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. Tính giá trị của các biểu thức sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4. Tính chu vi của các hình sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Chu vi hình vuông ABCD là:

……………………………

Đáp số: …….. cm.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Chu vi hình chữ nhật GHIK là:

……………………………

Đáp số: ………. dm.

Bài 5. Tính chu vi của viên gạch men có dạng hình vuông cạnh dài 20 cm.

Bài giải

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

Bài 6. Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài bằng 8 m, chiều rộng bằng chiều dài giảm đi 2 lần. Tính chu vi của căn phòng đó.

Bài giải

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

Bài 7. Gần nhà Quý có một hồ nước dạng hình vuông cạnh dài 50 m. Mỗi sáng sớm, Quý đều chạy thể dục 5 vòng quanh hồ. Hỏi mỗi sáng sớm Quý chạy quãng đường dài bao nhiêu mét?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài giải

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Phần trắc nghiệm

1 – A

2 – C

3 – A

4 – C

5 – B

6 – C

Câu 1.

Đáp án đúng là: A

Ta làm phép tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Vậy gấp 122 lên 4 lần ta được 488.

Câu 2.

Đáp án đúng là: C

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Vậy 669 : 6 = 111 (dư 3).

Câu 3.

Đáp án đúng là: A

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Câu 4.

Đáp án đúng là: C

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Hình bên có 7 góc vuông gồm:

Góc đỉnh A cạnh AM, AD.

Góc đỉnh D cạnh DA, DN.

Góc đỉnh N cạnh NM, ND.

Góc đỉnh N cạnh NM, NC.

Góc đỉnh M cạnh MA, MN.

Góc đỉnh M cạnh MB, MN.

Góc đỉnh M cạnh MD, MC.

Câu 5.

Đáp án đúng là: B

Chu vi của hình vuông có cạnh bằng 5 dm là:

5 × 4 = 20 (dm)

Đổi 20 dm = 2m

Đáp số: 2 m

Câu 6.

Đáp án đúng là: C

Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là:

10 × 2 = 20 (m)

Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là:

(10 + 20) × 2 = 60 (m)

Đáp số: 60 m.

II. Phần tự luận

Bài 1.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Chu vi hình vuông ABCD là:

12 × 4 = 48 (cm)

Đáp số: 48 cm.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Chu vi hình chữ nhật GHIK là:

(18 + 6) × 2 = 48 (dm)

Đáp số: 48 dm.

Bài 5.

Bài giải

Chu vi của viên gạch men là:

20 × 4 = 80 (cm)

Đáp số: 80 cm.

Bài 6.

Bài giải

Chiều rộng của căn phòng là:

8 : 2 = 4 (m)

Chu vi của căn phòng đó là:

(8 + 4) × 2 = 24 (m)

Đáp số: 24 m

Bài 7.

Bài giải

Chu vi của hồ nước là:

50 × 4 = 200 (m)

Quãng đường Quý chạy mỗi sáng sớm là:

200 × 5 = 1 000 (m)

Đáp số: 1 000 m

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học