Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 Cánh diều có đáp án

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 Cánh diều có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 Cánh diều có đáp án

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

I. Phần trắc nghiệm.

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Góc nào sau đây là góc không vuông?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Câu 2. Hình bên có mấy góc vuông?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 4 góc vuông

B. 5 góc vuông

C. 6 góc vuông

D. 7 góc vuông

Câu 3. Hình nào dưới đây có nhiều góc vuông nhất?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Câu 4. Hình bên có mấy hình tứ giác?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 4 hình tứ giác

B. 5 hình tứ giác

C. 6 hình tứ giác

D. 7 hình tứ giác

Câu 5. Một mảnh vườn hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là: 150 dm, 250 dm và 200 dm. Chu vi của mảnh vườn đó là:

A. 400 dm

B. 500 dm

C. 60 m

D. 550 dm

Câu 6. Hình tứ giác ABCD có 4 cạnh dài bằng nhau và bằng 8 cm. Chu vi của hình tứ giác ABCD là:

A. 32 cm

B. 12 cm

C. 24 cm

D. 40 cm

II. Phần tự luận

Bài 1. Điền vào chỗ trống:

a) Viết tên các góc vuông có trong hình vẽ bên:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

b) Viết tên các hình tam giác và hình tứ giác có trong hình vẽ trên.

Bài 2. Tính chu vi của hình tam giác và hình tứ giác sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Chu vi hình tam giác ABC là:

…………………………………….

Đáp số: ………… mm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Chu vi hình tứ giác MNOP là:

…………………………………….

Đáp số: …………. dm.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Chu vi hình tứ giác EGHI là:

…………………………………….

Đáp số: ……………. m

Bài 3. Chiếc thước ê ke có độ dài các cạnh lần lượt là 120 mm, 71 mm và 71 mm. Tính chu vi của chiếc thước ê ke đó.

Bài giải

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

Bài 4. Một mảnh đất hình tứ giác có độ dài các cạnh lần lượt là 15 m, 18 m, 25 m và 17 m. Tính chu vi của mảnh đất đó.

Bài giải

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

Bài 5. Bác Tư muốn rào một mảnh vườn hình tứ giác có độ dài các cạnh là 30 m, 20 m, 25 m và 25 m. Bác dùng 85 m lưới để rào nhưng đang rào thì hết mất lưới. Hỏi bác Tư cần mua thêm bao nhiêu mét lưới nữa?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

Đáp án và hướng dẫn giải

I. Phần trắc nghiệm.

1 – B

2 – B

3 – C

4 – B

5 – C

6 – A

Câu 1.

Đáp án đúng là: B

Góc không vuông là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Câu 2.

Đáp án đúng là: B

Hình bên có 5 góc vuông

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Câu 3.

Đáp án đúng là: C

Hình A có 5 góc vuông.

Hình B có 4 góc vuông.

Hình C có 6 góc vuông.

Hình D có 2 góc vuông.

So sánh: 2 < 4 < 5 < 6

Vậy hình D có nhiều góc vuông nhất.

Câu 4.

Đáp án đúng là: B

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Hình bên có 5 hình tứ giác gồm:

Hình (1 + 2)

Hình (1 + 2 + 3)

Hình (1 + 2 + 3 + 4)

Hình (2 + 3 + 4)

Hình (3 + 4)

Câu 5.

Đáp án đúng là: C

Chu vi của mảnh vườn đó là:

150 + 250 + 200 = 600 (dm)

Đổi 600 dm = 60 m

Đáp số: 60 m.

Câu 6.

Đáp án đúng là: A

Chu vi của hình tứ giác ABCD là:

8 × 4 = 32 (cm)

Đáp số: 32 cm.

II. Phần tự luận

Bài 1.

a) Các góc vuông là:

Góc đỉnh B cạnh BA, BE.

Góc đỉnh B cạnh BC, BE.

Góc đỉnh E cạnh EB, EG.

Góc đỉnh E cạnh EB, ED.

b)

Các hình tam giác là: BDE, BCD.

Các hình tứ giác là: ACDG, ABDG, ABEG, BCDE.

Bài 2.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Chu vi hình tam giác ABC là:

44 + 49 + 28 = 121 (mm)

Đáp số: 121 mm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Chu vi hình tứ giác MNOP là:

37 + 25 + 50 + 28 = 140 (dm)

Đáp số: 140 dm.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Chu vi hình tứ giác EGHI là:

50 + 29 + 50 + 29 = 158 (m)

Đáp số: 158 m

Bài 3.

Bài giải

Chu vi của chiếc thước ê ke đó là:

120 + 71 + 71 = 262 (mm)

Đáp số: 262 mm

Bài 4.

Bài giải

Chu vi mảnh đất đó là:

15 + 18 + 25 + 17 = 75 (m)

Đáp số: 75 m

Bài 5.

Bài giải

Chu vi mảnh vườn của bác Tư là:

30 + 20 + 25 + 25 = 100 (m)

Bác Tư cần mua thêm số mét lưới là:

100 – 85 = 15 (m)

Đáp số: 15 m.

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học