Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 Cánh diều có đáp án

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 Cánh diều có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 Cánh diều có đáp án

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Giá trị của biểu thức 324 + 484 : 4 là:

A. 202

B. 445

C. 177

D. 244

Câu 2. Kết quả của phép tính 693 ml : 3 là:

A. 231 ml

B. 321 ml

C. 231

D. 312 ml

Câu 3. Lượng thuốc nước có trong một lọ thuốc nhỏ mắt là:

A. 15 l

B. 15 ml

C. 150 ml

D. 500 ml

Câu 4. Mỗi buổi sáng, chúng ta nên uống một cốc nước ấm có nhiệt độ khoảng:

A. 30oC

B. 60oC

C. 80oC

D. 100oC

Câu 5. Dấu thích hợp điền vào ô trống để biểu thức có giá trị nhỏ nhất là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. +

B. –

C. ×

D. :

Câu 6. Giá trị của biểu thức 40 : (8 – 3) × 2 là:

A. 4

B. 10

C. 16

D. 24

Câu 7. Trong một can có 1 l mật ong, người ta rót vào một chai 250 ml và một chai 500 ml. Vậy số mật ong còn lại trong can là:

A. 250 ml

B. 350 ml

C. 500 ml

D. 400 ml

II. Phần tự luận

Bài 1. Tính giá trị các biểu thức sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. Mỗi nhiệt kế dưới đây chỉ bao nhiêu độ C?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4. Điền vào chỗ trống:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. Mẹ mua hai chai nước mắm. Chai nhỏ có 200 ml nước mắm, chai to có lượng nước mắm gấp 2 lần chai nhỏ. Hỏi mẹ đã mua bao nhiêu mi-li-lít nước mắm?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

Bài 6. Hôm nay, nhiệt độ ở Bến Tre là 36oC. Nhiệt độ ở Hà Nội bằng nhiệt độ ở Bến Tre giảm đi 3 lần. Hỏi nhiệt độ ở Hà Nội thấp hơn ở Bến Tre bao nhiêu độ C?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Đáp án và hướng dẫn giải

I. Phần trắc nghiệm

1 – B

2 – A

3 – B

4 – A

5 – D

6 – C

7 – A

Câu 1.

Đáp án đúng là: B

324 + 484 : 4

= 324 + 121

= 445

Câu 2.

Đáp án đúng là: A

693 ml : 3 = 231 ml

Câu 3.

Đáp án đúng là: B

Lượng thuốc nước có trong một lọ thuốc nhỏ mắt là: 15 ml.

Câu 4.

Đáp án đúng là: A

Mỗi buổi sáng, chúng ta nên uống một cốc nước ấm có nhiệt độ khoảng: 30oC

Nước ở nhiệt độ cao như 60oC, 80oC, 100oC có thể làm chúng ta bị bỏng.

Câu 5.

Đáp án đúng là: D

Ta điền dấu chia vào ô trống để biểu thức có giá trị nhỏ nhất

9 – (9 : 9) = 9 – 1 = 8

Câu 6.

Đáp án đúng là: C

40 : (8 – 3) × 2

= 40 : 5 × 2

= 8 × 2

= 16

Câu 7.

Đáp án đúng là: A

Đổi 1 l = 1 000 ml

Người ta đã rót số mi-li-lít mật ong là:

250 + 500 = 750 (ml)

Số mật ong còn lại trong can là:

1 000 – 750 = 250 (ml)

Đáp số: 250 ml

II. Phần tự luận

Bài 1.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5.

Bài giải

Lượng nước mắm có trong chai to là:

200 × 2 = 400 (ml)

Lượng nước mắm mẹ đã mua là:

200 + 400 = 600 (ml)

Đáp số: 600 ml nước mắm.

Bài 6.

Bài giải

Nhiệt độ ở Hà Nội là:

36 : 3 = 12 (oC)

Nhiệt độ ở Hà Nội thấp hơn ở Bến Tre là:

36 – 12 = 24 (oC)

Đáp số: 24oC

Bài 7.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học