Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 có đáp án (Đề 1)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Trong phép chia cho 9, số dư lớn nhất có thể có là:

Quảng cáo

 A. 8

 B. 7

 C. 9

 D. 0

Câu 2: Khu dân cư có 90 ô dất. Biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án ô đất đó đã xây nhà (ô đất đủ để xây 1 căn nhà). Hỏi đã có bao nhiêu ngôi nhà trong khu đất đó?

 A. 10 ngôi nhà

 B. 81 ngôi nhà

 C. 9 ngôi nhà

 D. 80 ngôi nhà

Câu 3: Điền số thích hợp vào dãy số: 108, 99, 90,......

 A. 85

 B. 92

 C. 72

 D. 81

Câu 4: Tính: 136 ÷ 3 = ?

 A. 45

 B. 45 dư 1

 C. 48

 D. 48 dư 1

Câu 5: Tìm x biết: x ÷ 6 = 165 dư 5

 A. 989

 B. 995

 C. 983

 D. 994

Câu 6: Có 20 thùng hàng. Mỗi thùng có 10 ngôi sao. Hỏi có tất cả bao nhiêu ngôi sao?

 A. 300 ngôi sao

 B. 100 ngôi sao

 C. 200 ngôi sao

 D. 400 ngôi sao

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính nhẩm:

Quảng cáo

 a, 9 × 5

 b, 72 ÷ 9

 c, 9 × 8

 d, 81 ÷ 9

Câu 2: Một công ty dự định xây 45 ngôi nhà. Đến nay đã xây dựng được Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số ngôi nhà. Hỏi công ty còn phải xây bao nhiêu ngôi nhà nữa?

Câu 3: Một thùng kẹo có 405 chiếc kẹo được chia đều vào 9 túi. Cửa hàng đã bán đi 3 túi. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu chiếc kẹo?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính nhẩm:

 a, 9 × 5 = 45

 b, 72 ÷ 9 = 8

 c, 9 × 8 = 72

 d, 81 ÷ 9 = 9

Câu 2 (2 điểm):

Công ty đã xây dựng được số ngôi nhà là:

  45 ÷ 9 = 5 (ngôi nhà)

Công ty còn phải xây số ngôi nhà là:

  45 – 5 = 40 (ngôi nhà)

    Đáp số: 40 ngôi nhà

Câu 3 (3 điểm):

Một túi có số chiếc kẹo là:

  405 ÷ 9 = 45 (chiếc kẹo)

Cửa hàng đã bán được số chiếc kẹo là:

  45 × 3 = 135 (chiếc kẹo)

    Đáp số: 135 chiếc kẹo

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Có 7 quả chuối và 1 quả dâu. Hỏi số quả dâu bằng một phần mấy quả chuối?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: Tính: 25 ÷ 9 = ?

 A. 2 dư 6

 B. 2 dư 7

 C. 2 dư 8

 D. 2 dư 5

Câu 3: Trong các phép chia cho 9, số dư nhỏ nhất có thể là:

 A. 1

 B. 0

 C. 8

 D. 2

Câu 4: Số nào giảm đi 3 lần rồi cộng thêm 2 đơn vị thì bằng 120?

 A. 360

 B. 323

 C. 364

 D. 354

Câu 5: Có 234 học sinh xếp hàng. Mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng?

 A. 26 hàng

 B. 27 hàng

 C. 25 hàng

 D. 27 hàng

Câu 6: Tìm x biết: (x + 21)×9 = 252

 A. x = 4

 B. x = 5

 C. x = 6

 D. x = 7

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

 a, 77 ÷ 2

 b, 683 ÷ 4

 c, 59 ÷ 7

 d, 872 ÷ 8

Câu 2: Một tốp công nhân có 240 người. Trong đó Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số công nhân là công nhân nữ. Hỏi có bao nhiêu công nhân nữ?

Câu 3: Mẹ Minh năm nay 28 tuổi. Hỏi Minh bao nhiêu tuổi? Biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án tổng số tuổi của 2 mẹ con hiện tại là 7 tuổi.

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Có 7 quả cam và 1 quả dâu. Hỏi số quả dâu bằng một phần mấy tổng số quả?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: Số dư của phép chia 62÷9 là:

 A. 7

 B. 8

 C. 9

 D. 6

Câu 3: Tính: 390 ÷ 6= ?

 A. 65

 B. 60

 C. 63

 D. 75

Câu 4: Tìm x biết: x ÷ 2 = 388 dư 1

 A. x = 775

 B. x = 774

 C. x = 777

 D. x = 778

Câu 5: Một lớp học có 33 học sinh được xếp vào phòng học loại bàn 2 chỗ ngồi. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bàn để ai cũng có chỗ ngồi?

 A. 15

 B. 16

 C. 17

 D. 18

Câu 6: Một sân vận động dài 364m được chia thành 7 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

 A. 53

 B. 52

 C. 55

 D. 54

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x biết:

 a, (x + 72) × 4 = 320

 b, (x - 56) × 7 = 749

 c, (x + 3) × 4 = 36

 d, (x - 5) × 6 = 72

Câu 2: Một hộp bánh có 3 chiếc bánh. Hỏi với 561 chiếc bánh thì xếp được vào bao nhiêu hộp?

Câu 3: Minh có một cuốn truyện tranh dày 320 trang. Minh đã đọc được Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số trang. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết truyện?

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.