Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 có đáp án (Đề 2)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 có đáp án, chọn lọc Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 | Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 cả năm (mỗi bộ sách) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáoLưu trữ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 (sách cũ)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Có 7 quả chuối và 1 quả dâu. Hỏi số quả dâu bằng một phần mấy quả chuối?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Câu 2: Tính: 25 ÷ 9 = ?

 A. 2 dư 6

 B. 2 dư 7

 C. 2 dư 8

 D. 2 dư 5

Câu 3: Trong các phép chia cho 9, số dư nhỏ nhất có thể là:

 A. 1

 B. 0

 C. 8

 D. 2

Câu 4: Số nào giảm đi 3 lần rồi cộng thêm 2 đơn vị thì bằng 120?

 A. 360

 B. 323

 C. 364

 D. 354

Câu 5: Có 234 học sinh xếp hàng. Mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng?

 A. 26 hàng

 B. 27 hàng

 C. 25 hàng

 D. 27 hàng

Câu 6: Tìm x biết: (x + 21)×9 = 252

 A. x = 4

 B. x = 5

 C. x = 6

 D. x = 7

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

 a, 77 ÷ 2

 b, 683 ÷ 4

 c, 59 ÷ 7

 d, 872 ÷ 8

Câu 2: Một tốp công nhân có 240 người. Trong đó Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án số công nhân là công nhân nữ. Hỏi có bao nhiêu công nhân nữ?

Câu 3: Mẹ Minh năm nay 28 tuổi. Hỏi Minh bao nhiêu tuổi? Biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án tổng số tuổi của 2 mẹ con hiện tại là 7 tuổi.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Số công nhân nữ là:

  240 ÷ 4 = 60 (công nhân)

    Đáp số: 60 công nhân nữ

Câu 3 (3 điểm):

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là:

  7 × 5 = 35 ( (tuổi)

Hiện nay Minh có số tuổi là:

  35 - 28 = 7 (tuổi)

    Đáp số: 7 tuổi

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Quảng cáo

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3) có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên