Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (cả ba sách) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 có đáp án, chọn lọc Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (cả ba sách)

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 cả năm (mỗi bộ sách) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Kết nối tri thức

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Giá trị của biểu thức 2 × (145 + 15) là:

A. 305

B. 320

C. 300

D. 295

Câu 2. 426 gấp 3 số lần là:

A. 142 lần

B. 429 lần

C. 423 lần

D. 141 lần

Câu 3. Số bông hoa đỏ gấp số bông hoa tím số lần là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 65 lần

B. 15 lần

C. 2 lần

D. 16 lần

Câu 4. Vườn nhà Mai có 108 cây cam và 9 cây xoài. Số cây cam gấp số cây xoài số lần là:

A. 12 lần

B. 11 lần

C. 9 lần

D. 13 lần

Câu 5. Trong các biểu thức sau, biểu thức có giá trị nhỏ nhất là:

A. 120 × (8 – 2)

B. 116 × 6 – 3

C. (440 – 50) × 2

D. 966 – 6 : 2

................................

................................

................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Chân trời sáng tạo

Bài 1. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

a) Đã tô màu 15 hình nào dưới đây?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

b) Nhiệt kế chỉ nhiệt độ cao nhất là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

c) Quan sát hình vẽ dưới đây:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

M là trung điểm của đoạn thẳng:

A. AD

B. BD

C. CD

Bài 2. Đúng ghi đ, sai ghi s.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu).

Viết số

Đọc số

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

234

Hai trăm ba mươi lăm

200 + 30 + 5

674

……………………………………………….

……………………………

………..

……………………………………………….

500 + 70 + 1

………..

Tám trăm linh chín

……………………………

Bài 4. >; <; =.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. Viết các số: 682; 409; 238; 911

a) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………; ………; ………; ………;

b) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………; ………; ………; ………;

................................

................................

................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Cánh diều

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Gấp 122 lên 4 lần ta được:

A. 488

B. 126

C. 848

D. 484

Câu 2. Phép chia 669 : 6 có số dư là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3. 20 là giá trị của biểu thức nào?

A. 40 : 4 × 2

B. 20 + 20 : 2

C. 88 : (4 – 2)

D. (70 – 50) × 3

Câu 4. Hình bên có:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 5 góc vuông

B. 6 góc vuông

C. 7 góc vuông

D. 8 góc vuông

Câu 5. Chu vi của hình vuông có cạnh bằng 5 dm là:

A. 15 dm

B. 2 m

C. 10 dm

D. 30 dm

................................

................................

................................

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD
Lưu trữ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (sách cũ)

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên