Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính: 34 - 4 × 5 - 10 = ?

Quảng cáo

 A. 130

 B. 4

 C. 140

 D. 14

Câu 2: Điền số thích hợp vào dãy số: 1, 4, 7, 10, 13, ......

 A. 14

 B. 15

 C. 16

 D. 17

Câu 3: So sánh: 47 ...... 84 - 34 - 3

 A. >

 B. <

 C. =

 D. Không thể so sánh

Câu 4: Tìm x biết: 8 × x - 60 = 28?

 A. x = 8

 B. x = 9

 C. x = 10

 D. x = 11

Câu 5: Số nào giảm đi 25 đơn vị rồi giảm tiếp 2 lần thì bằng 10?

 A. 45

 B. 40

 C. 25

 D. 50

Câu 6: Mỗi bông hoa hồng có giá 9 xu, mỗi bông hoa cẩm chướng có giá 7 xu. Mẹ mua 5 bông hoa hồng và 5 bông hoa cẩm chướng hết bao nhiêu tiền?

Quảng cáo

 A. 35 xu

 B. 70 xu

 C. 45 xu

 D. 80 xu

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính:

 a, 273 - 18 × 6

 b, 285 + 27 ÷ 9

 c, 9 × 10 × 3

 d, 284 ÷ 4 × 2

Câu 2: Mẹ hái được 70 quả đào, chị hái được 35 quả đào. Số đào đó được xếp đều vào 7 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu quả đào?

Câu 3: Cho biểu thức 5 × 6 + 48 ÷ 3. Hãy đặt các dấu ngoặc đơn vào biểu thức trên để được các kết quả sau:  a, 90  b, 26

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Mẹ và chị hái được số quả đào là:

  70 + 35 = 105 (quả đào)

Mỗi thùng có số quả đào là:

  105 ÷ 7 = 15 (quả đào)

    Đáp số: 15 quả đào

Câu 3 (3 điểm):

 a, 5 × (6 + 48) ÷ 3

 = 5 × 54 ÷ 3

 = 270 ÷ 3

 = 90

 b, (5 × 6 + 48) ÷ 3

 = (30 + 48)÷3

 = 78 ÷ 3

 = 26

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.