Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính: 245 × (43 - 39) = ?

Quảng cáo

 A. 980

 B. 908

 C. 890

 D. 809

Câu 2: Điền số thích hợp vào dãy số: 2, 4, 6, 10, 16, ......

 A. 17

 B. 18

 C. 26

 D. 22

Câu 3: So sánh: 55 ÷ 5 × 3 … 32

 A. >

 B. <

 C. =

 D. Không thể so sánh

Câu 4: Tìm x biết: 20 × 9 ÷ x = 90

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

Câu 5: Tính: 55 ÷ 5 × 4 = ?

 A. 44

 B. 200

 C. 48

 D. 40

Câu 6: Tìm x biết: x ÷ 2 + 15 = 74

 A. 168

 B. 108

 C. 118

 D. 178

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x biết:

 a, (x + 24) × 3 = 75

 b, (x - 34) ÷ 7 = 15

Câu 2: Một gói kẹo nặng 20g, một gói bánh nặng 40g. Mẹ mua 2 gói kẹo và 5 gói bánh. Hỏi số bánh kẹo mẹ mua nặng bao nhiêu gam?

Quảng cáo

Câu 3: Một cửa hàng có 183kg gạo. Người ta bán đi 78 kg gạo. Số còn lại chia đều vào 7 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg gạo?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Hai gói kẹo nặng số gam là:

   20 × 2 = 40 (g)

Năm gói bánh nặng số gam là:

   40 × 5 = 200 (g)

Số bánh kẹo mẹ mua nặng số gam là:

   40 + 200 = 240 (g)

     Đáp số: 240 gam

Câu 3 (3 điểm):

Số gạo còn lại là:

   183 – 78 = 105 (kg)

Mỗi túi có số kg gạo là:

   105 ÷ 7 = 15 (kg)

      Đáp số: 15kg gạo

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.