Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 có đáp án (Đề 3)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 có đáp án, chọn lọc Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 | Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 cả năm (mỗi bộ sách) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáoLưu trữ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (sách cũ)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính: 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = ?

 A. 81

 B. 54

 C. 99

 D. 45

Câu 2: Trang trại có 15 con lợn, số gà nhiều gấp 9 lần số lợn. Hỏi trang trại có tất cả bao nhiêu con gà và lợn?

 A. 150

 B. 135

 C. 145

 D. 165

Câu 3: Phép tính nào dưới đây là đúng?

 A. 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9×4

 B. 9 + 9 + 9 + 9 = 9×5

 C. 9 + 9 + 9 = 9×6

 D. 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9×5

Câu 4: Tính: 100 - 9 × 4 = ?

 A. 65

 B. 75

 C. 64

 D. 91

Câu 5: Một hộp đường nặng 325g, người ta đổ thêm vào 478g đường. Hỏi hộp đường nặng bao nhiêu gam?

Quảng cáo

 A. 830g

 B. 803g

 C. 703g

 D. 813g

Câu 6: Hạnh xách một chiếc túi có chứa 340g kẹo và 200g bánh. Hỏi túi Hạnh xách nặng bao nhiêu gam?

 A. 540g

 B. 640g

 C. 440g

 D. 360g

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

 a, 93 ÷ 9

 b, 120 + 276

 c, 356 - 42

 d, 18 × 9

Câu 2: Lớp học có 45 bạn học sinh được chia đều thành 9 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn?

Câu 3: Cô Hoà dùng túi bột nặng 1kg để làm bánh. Cô lấy ra 400g bột. Hỏi còn lại bao nhiêu gam bột?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Mỗi hàng có số bạn là:

  45 : 9 = 5 (bạn)

    Đáp số: 5 bạn

Câu 3 (3 điểm):

Đổi 1kg = 1000g

Trong túi còn lại số gam bột là:

  1000 – 400 = 600 (gam)

    Đáp số: 600g

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Quảng cáo

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3) có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên