Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Có 7 quả cam và 1 quả dâu. Hỏi số quả dâu bằng một phần mấy tổng số quả?

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: Số dư của phép chia 62÷9 là:

 A. 7

 B. 8

 C. 9

 D. 6

Câu 3: Tính: 390 ÷ 6= ?

 A. 65

 B. 60

 C. 63

 D. 75

Câu 4: Tìm x biết: x ÷ 2 = 388 dư 1

 A. x = 775

 B. x = 774

 C. x = 777

 D. x = 778

Câu 5: Một lớp học có 33 học sinh được xếp vào phòng học loại bàn 2 chỗ ngồi. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bàn để ai cũng có chỗ ngồi?

 A. 15

 B. 16

 C. 17

 D. 18

Câu 6: Một sân vận động dài 364m được chia thành 7 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

Quảng cáo

 A. 53

 B. 52

 C. 55

 D. 54

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x biết:

 a, (x + 72) × 4 = 320

 b, (x - 56) × 7 = 749

 c, (x + 3) × 4 = 36

 d, (x - 5) × 6 = 72

Câu 2: Một hộp bánh có 3 chiếc bánh. Hỏi với 561 chiếc bánh thì xếp được vào bao nhiêu hộp?

Câu 3: Minh có một cuốn truyện tranh dày 320 trang. Minh đã đọc được Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số trang. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết truyện?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x biết:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

561 chiếc bánh xếp được số hộp bánh là:

  561 ÷ 3 = 187 (hộp)

    Đáp số: 187 hộp bánh

Câu 3 (3 điểm):

Minh đã đọc được số trang là:

  320 ÷ 4 = 80 (trang)

Minh còn phải đọc số trang nữa là:

  320 – 80 = 240 (trang)

    Đáp số: 240 trang

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.