Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

    Môn: Toán lớp 3

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Giá trị của chữ số 5 trong số 258 là

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A . 500     B. 50     C. 25     D. 258

Câu 2. Nga về thăm quê từ thứ tư ngày 03 đến ngày 14 mới về nhà. Hỏi hôm đó là thứ mấy?

A. Thứ sáu

B. Thứ bảy

C. Chủ nhật

D. Thứ hai

Câu 3. Trong đội đồng diễn có 48 vân động viên nữ và 8 vận động viên nam. Hỏi số vận động viên nữ gấp mấy lần số vận động viên nam?

A. 6     B. 8    C. 40     D. 56

Câu 4. Biểu thức 195 + 108 : 9 có giá trị là

A. 303

B. 207

C. 208

D. 293

Câu 5. Trong phép chia có số chia là 6 thì số dư có thể là những số nào

A. 1, 2, 3, 4, 6

B. 0,1,2,3,4,5

C. 1,2,3,4,5

D. 0,2,3,4,5,6

Câu 6. Hình bên có

Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

A. 3 hình tam giác, 2 hình tứ giác

B. 4 hình tam giác, 2 hình tứ giác

C. 3 hình tam giác, 2 hình tứ giác

D. 5 hình tam giác, 3 hình tứ giác

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Đặt tính rồi tính

Quảng cáo


a. 397 + 152

b. 845 – 492

c. 206 x 3

d. 809 : 7

Câu 2. (1,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a) 8m 4cm = … cm

b) 1 giờ 42 phút = … phút

c) 9 dam 4 m = … m

d) 6kg 235 g = … g

Câu 3. (2 điểm) Thư viện nhà trường có 95 quyển truyện tranh và 65 quyển truyện cổ tích. Cô Thư viện chia tất cả số truyện trên về thư viên các lớp, mỗi lớp 5 quyển truyện. Hỏi có bao nhiêu lớp được chia truyện?

Câu 4. (2 điểm) Phép chia có thương bằng 102 và số dư bằng 4 thì số bị chia bé nhất của phép chia là bao nhiêu?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B C A B B D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Đặt tính rồi tính

Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 3) Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Câu 2. (1,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

a) 8m 4cm = 804 cm

b) 1 giờ 42 phút = 102 phút

c) 9 dam 4 m = 94 m

d) 6kg 235 g = 6235 g

Câu 3. (2 điểm)

Tổng số truyện của thư viện nhà trường là

   95 + 65 = 160 (quyển)

Số lớp được chia truyện là

   160 : 5 = 32 (lớp)

      Đáp số: 32 lớp

Câu 4. (2 điểm)

Số bị chia bé nhất khi số chia là bé nhất. Ta có số chia bé nhất bằng 1

Khi đó, số bị chia là

   102 x 1 + 4 = 106

      Đáp số: 106

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 3 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.