Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Có 35 lít dầu chia đều vào 7 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

Quảng cáo

 A. 2 lít

 B. 3 lít

 C. 4 lít

 D. 5 lít

Câu 2: Một túi đựng được 8 chiếc kẹo. Hỏi 25 chiếc kẹo đựng tối đa được vào mấy túi?

 A. 1 túi

 B. 2 túi

 C. 3 túi

 D. 4 túi

Câu 3: Một túi đựng được 8 chiếc kẹo. Hỏi 25 chiếc kẹo sau khi đựng vào các túi thì dư mấy cái?

 A. 1 cái kẹo

 B. 2 cái kẹo

 C. 3 cái kẹo

 D. 4 cái kẹo

Câu 4: Tính: 56×7 = ?

 A. 329

 B. 392

 C. 293

 D. 567

Câu 5: So sánh: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án của 12kg ..... 4kg

Quảng cáo

 A. >

 B. <

 C. =

 D. Không thể so sánh

Câu 6: Tìm x biết: x - 56 = 372?

 A. 328

 B. 382

 C. 428

 D. 482

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính nhẩm:

 a, 24÷6

 b, 28÷7

 c, 42÷6

 d, 21÷3

Câu 2: Giải bài toán theo sơ đồ

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Quảng cáo

Câu 3: Có 2 thùng nước mắm. Thùng thứ nhất có 36 chai, nếu bớt ra ở thùng thứ hai 6 chai thì số còn lại gấp thùng thứ nhất 2 lần. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu chai nước nắm?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính nhẩm:

 a, 24÷6 = 4

 b, 28÷7 = 4

 c, 42÷6 = 7

 d, 21÷3 = 7

Câu 2 (2 điểm):

Nhìn vào sơ đồ ta thấy số tuổi của mẹ gấp 6 lần số tuổi của Lan

Nên hiện nay số tuổi của mẹ là:

  6 × 4 = 24 (tuổi)

    Đáp số: 24 tuổi

Câu 3 (3 điểm):

Hai lần số nước mắm thùng thứ nhất là:

  36 × 2 = 72 (chai)

Nếu thùng thứ hai bớt đi 6 chai thì số nước mắm còn lại gấp đôi số nước mắm thùng thứ nhất. Nên số chai nước mắm thùng thứ hai bằng:

  72 + 6 = 78 (chai)

    Đáp số: 78 chai nước mắm

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.