Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (cả ba sách) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 có đáp án, chọn lọc Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (cả ba sách)

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 cả năm (mỗi bộ sách) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Kết nối tri thức

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số góc vuông có trong hình bên là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 4 góc

B. 5 góc

C. 6 góc

D. 7 góc

Câu 2. Số góc không vuông có trong hình bên là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 4 góc

B. 5 góc

C. 6 góc

D. 7 góc

Câu 3. Trong các hình dưới đây, hình chữ nhật là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Câu 4. Hình bên có:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 5 hình tứ giác

B. 4 hình tứ giác

C. 6 hình tứ giác

D. 3 hình tứ giác

Câu 5. Hình bên có:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Kết nối tri thức (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 2 hình tam giác

B. 3 hình tam giác

C. 4 hình tam giác

D. 5 hình tam giác

................................

................................

................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo

Bài 1. Tính nhẩm.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2. Số?

Thừa số

4

4

4

Thừa số

7

9

4

Tích

36

24

Bài 3. Số? (theo mẫu)

Số con mèo

1

4

6

Số chân mèo

4

28

Bài 4. Hoàn thành bảng (theo mẫu).

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. Nối (theo mẫu).

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

................................

................................

................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Cánh diều

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Giảm 36 đi 9 lần ta được

A. 5

B. 4

C. 6

D. 3

Câu 2. Trong các phép tính sau, phép tính sai là:

A. 56 : 8 = 7

B. 8 : 1 = 8

C. 72 : 9 = 8

D. 9 : 0 = 0

Câu 3. Kết quả của phép tính 24 mm : 8 là:

A. 3 mm

B. 3

C. 16 mm

D. 6 m

Câu 4. Cho dãy số: 90, 81, 72, …, …, …, …, 27, 18, 9. Các số thích hợp điền vào chỗ chấm lần lượt là:

A. 63, 54, 45, 36

B. 64, 56, 48, 40

C. 60, 54, 48, 42

D. 63, 56, 49, 42

Câu 5. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 56

B. 80

C. 64

D. 48

................................

................................

................................

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD
Lưu trữ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (sách cũ)

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên