Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: 28 gấp 7 lần số nào?

Quảng cáo

 A. 7

 B. 3

 C. 4

 D. 2

Câu 2: Tính: 56×3 = ?

 A. 168

 B. 158

 C. 148

 D. 184

Câu 3: Tìm x biết: x÷7 = 54?

 A. x = 358

 B. x = 378

 C. x = 387

 D. x = 385

Câu 4: Gấp 6 lần của 4kg là:

 A. 10

 B. 10kg

 C. 24

 D. 24kg

Câu 5: Một hộp kẹo có 40 chiếc. Hỏi Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án hộp kẹo có bao nhiêu chiếc?

 A. 3 chiếc kẹo

 B. 4 chiếc kẹo

 C. 5 chiếc kẹo

 D. 6 chiếc kẹo

Câu 6: Điền số tiếp theo vào dãy: 9, 16, 23, ....

Quảng cáo

 A. 30

 B. 28

 C. 24

 D. 27

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính:

 a, 9×7 + 56

 b, 28×3 - 15

Câu 2: Huệ cắt được 5 bông hoa. Lan cắt được gấp 3 lần số hoa của Huệ. Hỏi Lan cắt được bao nhiêu bông hoa?

Câu 3: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 24 chiếc xe đạp. Ngày thứ hai bán gấp 3 lần ngày thứ nhất. Hỏi cửa hàng ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu chiếc xe đạp?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Lan cắt được số bông hoa là:

  5 × 3 = 15 (bông hoa)

    Đáp số: 15 bông hoa

Câu 3 (3 điểm):

Ngày thứ hai bán được số xe đạp là:

  24 × 3 = 72 (xe)

Ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất số xe đạp là:

  72 – 24 = 48 (xe)

    Đáp số: 48 xe đạp

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.