Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Góc nào dưới dây là góc vuông?

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: Số dư của phép chia 95÷3 là:

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

Câu 3: Tổng của 2 số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số và số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số là:

 A. 122

 B. 102

 C. 112

 D. 132

Câu 4: Ngày thứ nhất bán được 20kg gạo. Ngày thứ hai bán giảm so với ngày thứ nhất 4 lần. Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu kg gạo?

 A. 7kg gạo

 B. 8kg gạo

 C. 4kg gạo

 D. 5kg gạo

Câu 5: Cho hình vẽ:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Quảng cáo

Hỏi hình bên có bao nhiêu góc vuông?

 A. 1    B. 2    C. 3    D. 4

Câu 6: Hình ABCD (hình trên) là hình gì? Chọn câu chính xác nhất:

 A. Hình vuông

 B. Hình chữ nhật

 C. Hình thang

 D. Hình thoi

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

 a, 86 ÷ 7

 b, 25 × 3

 c, 283 + 12

 d, 952 - 42

Câu 2: Cửa hàng có 56 lít dầu. Sau khi bán, cửa hàng còn lại Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số dầu. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?

Quảng cáo

Câu 3: Một cửa hàng trong 2 ngày bán được 120kg gạo. Nếu ngày thứ nhất bán thêm 5kg gạo thì ngày thứ nhất bán được Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án cả 2 ngày. Hỏi ngày thứ nhất bán được bao nhiêu kg gạo?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Cửa hàng còn lại số dầu là:

  56 : 4 = 14 (lít)

    Đáp số: 14 lít dầu

Câu 3 (3 điểm):

Nếu ngày thứ nhất bán thêm 5kg gạo thì ngày thứ nhất bán được Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án cả 2 ngày.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số gạo của cả hai ngày là:

  120 : 5 = 24 (kg)

Ngày thứ nhất bán được số gạo là:

  24 – 5 = 19 (kg)

    Đáp số: 19kg gạo

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.